About Us

Jablonczay Tímea

Jablonczay Tímea a Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének (FTI-iASK) Közép-Európa és a V4, „Történelmi és kulturális örökség Közép-Európában” projekt tudományos munkatársa, valamint a budapesti Milton Friedman Egyetemen a Média- és Kultúratudományi Tanszék docenseként dolgozik. Gender és Média témakört, identitás-diskurzusokat, vizuális, interkulturális kommunikációt és kritikai kultúratudományt oktat a különböző szinteken (BA és MA) lévő hallgatóknak. Érdeklődése az irodalmi és kritikai kultúrakutatás, a transzkulturális emlékezetkutatás területére esik; munkáiban a különböző identitások reprezentációs gyakorlatainak, a diaszpóra-tapasztalatoknak, valamint az irodalmi és nem irodalmi szövegekben megjelenő többirányú emlékezetgyakorlatoknak a kérdéseivel foglalkozik transzkulturális és transznacionális szempontokból. Konkrét kutatási területei a magyar női holokauszt-tanúságtételek, a „magyar kisebbségi” irodalmi mező a traumatikus múlt emlékezésének és felejtésének kérdéséhez kapcsolódóan, valamint a transzkulturális emlékezet munkája. E projekt keretében Szenes Erzsi (1902-1981) kulturális heterogenitását, identitáspluralitását és irodalmi műveit vizsgálja Közép-Európában és Izraelben, a holokauszt előtti csehországi/szlovákiai (Michalovce) zsidó közösségben töltött mindennapi életkörülményeit, közép-európai irodalmi pályafutását, valamint holokauszt- és diaszpóraemlékeit vizsgálja Izraelben a holokauszt után.

Kutatási témakörök: Többszörös identitás, Női holokauszt-tanúság, diaszpóra-emlékezet. Szenes Erzsi pályafutásának és műveinek kutatása