About Us

Fokas, Nikos

Életrajz

Nikos Fokas az ELTE Társadalomtudományi Karának szociológiaprofesszora, az MTA-ELTE Peripato Kutatócsoportjának vezetője. 2014-ben az Athéni Egyetem szociológia és politikatudományi vendégprofesszora volt. 2004 és 2015 között a Magyarországi Görögök Kutatóintézetének igazgatója volt. Kutatási területei közé tartoznak a tömegtájékoztatásban megjelenő nyilvános diskurzus dinamizmusai, a komplex társadalmi hálózatok, illetve a görög és a magyar politikai és társadalmi fejlődés összevetése.

Rend, feszültség és az előrejelzés kérdése a tömegtájékoztatásban

A jelen kutatási projektben empirikus úton rekonstruálom majd, hogy miként jelent meg az „adósságválság” és a „menekültkérdés” a görög tömegtájékoztatásban 2015 és 2017 között. Szintén rekonstruálom a „válság” és a „menekültkérdés” fogalmát, mint szavak hálózatát, jelezve, hogy ezen szavak egyszerre jelentek meg egyes cikkekben. Meggyőződésem, hogy ezen szavak hálózata jelentős szerepet tölthet be a szöveg soron következő elemeinek előrejelzésében. A komplex szavak hálózata, a hálózatok stabilitása és volatilitása keretet biztosíthat a célzott előrejelzések számára. Kutatási hipotézisem szerint 2015 június-júliusa előtt és után az adósságválság alakulása elméleti úton előrejelezhető volt a korábbi periódusok korpusza alapján. Ugyanakkor 2015 június-júliusában a folyamat instabil fázishoz érkezett, így maga a jövő is kiszámíthatatlanná vált. A hálózat fejlődésének jellemzőit, illetve azon hálózati attribútumokat vizsgálom majd, amelyek szorosan kapcsolódnak a közeljövő kiszámíthatóságához a tömegtájékoztatás szemszögéből.