About Us

Charles J. Vörösmarty

Életrajz

Charles J. Vörösmarty jelenleg a New Yorki Városi Egyetem professzora. Tevékenyen részt vesz az USA és a világ víztudományi szakmai‐tudományos közéletében. Számos testületi tagsága és tisztsége közül csak néhányat említve: a Környezeti Keresztutak Kutatócsoport igazgatója, alapítója és társelnöke a Globális Vízrendszer Programnak, tagja az egyik legújabb világszintű  program, a Fenntartható Víz‐Jövő  Program (Sustainable Water Future Programme – SWFP, röviden Water Future) Tervezési Bizottságának és a NASA Földtudományi Albizottságának. Az Egyesült Államok Nemzeti Kutatási Tanácsa Hidrológia‐tudományi Bizottságának elnöke. A Cornell Egyetemen szerzett B.S. címet 1976‐ban, a New Hampshire Egyetemen M.S. címet 1983‐ban, és Ph.D. címet 1991‐ben. Tagja volt a NASA két munkacsoportjának, részt vett az IIASA Fiatal Kutatók Nyári Programjában. Fő  kutatási területei: a műholdas távérzékelés hidrológiai alkalmazása, az ökohidrológia, a klimatológia és a globális modellezés. A vízmérleg és a vízrendszerek lokális, regionális, kontinentális és globális modellezésében, valamint a nagy vízépítési beavatkozások hidrológiai ciklusra való hatásainak vizsgálatában elért eredményeivel vált világszerte ismert kutatóvá. Előadásokat tartott a Budapesti Műszaki Egyetemen, számos magyar oktatót, hallgatót és kutatót fogadott a New Hampshire Egyetemen, az intézetükben. A kutatók számára a legkorszerűbb  űr‐  és távérzékelési, valamint számítástechnikai eszközök használatát tette lehetővé a közös kutatásokban, többek között a Duna‐Tisza közi Hátság vízproblémáit okozó tényezők vizsgálatában. Tevékenyen részt vett a Budapesti Műszaki Egyetem és a New Hampshire Egyetem oktatási és kutatási kapcsolataiban. Sokat fáradozott azon, hogy multinacionális cégek, az USA és az EU kutatás‐fejlesztési alapjai támogatást adjanak a New Hampshire Egyetem, a BME és a magyar Országos Meteorológiai Szolgálat közös kutatási programjaihoz. Világszerte sokat tett a társadalom víztudatának fejlesztése, a vízgazdálkodási kihívások megismertetése és megoldása érdekében. Tevékenyen részt vett 2013‐ban az ENSZ Budapesti Víz Világtalálkozójának előkészítésében és lebonyolításában. A külföldön élő magyar származású professzorok tanácsadó testületének tagja és a Víz Világtalálkozó egyik vezérelőadója volt. Fontos szerepet vállalt a 2016‐ban rendezett második Budapesti Víz Világtalálkozó szervezésében is és többször volt az FTI-IASK Nyári Egyetemének és rendezvényeinek a meghívott előadója.