About Us

Balogh Péter

Életrajz

Dr. habil. Balogh Péter, nyelvész. Az ELTE BTK Francia nyelv és irodalom – Általános és alkalmazott nyelvészet szakjain végzett, doktori tanulmányokat folytatott az ELTE BTK Romanisztikai doktori programjában és PhD fokozatot szerzett (1999-ben) diakrón szemantikai témakörben. Ezzel párhuzamosan a Francia Köztársaság kormányösztöndíjasaként DEA, majd doktori fokozatot szerzett a Paris 13 egyetemen (2000-ben, szinkrón szemantikai kutatások eredményeképpen). Az ELTE BTK-n egyetemi adjunktusként, illetve ezt követően a Kodolányi János Főiskolán főiskolai docensként, majd főiskolai tanárként dolgozott. 2006. szeptemberében meghívást kapott a Paris 3 Sorbonne Nouvelle egyetemre, ahol 6 éven keresztül vendégdocensként tanított magyar, illetve francia nyelvészeti tárgyakat, valamint magyar nyelvet. 2008-ban a Pannon Egyetemen habilitált nyelvtudományból.

Az FTI-ben a tudományos projektek koordinációjával foglalkozik, illetve az Intézet nyelvtudománnyal kapcsolatos kutatásainak munkatársa, valamint az Intézetben folyó magyar és idegen nyelvek oktatásának felelőse.