About Us

Atdhe Hetemi

Életrajz

Atdhe Hetemi a Genti Egyetem doktorandusz hallgatója. Számos kutatási és szakpolitikai projekt – Public Pulse – létrehozója és vezetője volt az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjának (UNDP) koszovói képviseletén. Több évtizedes, kiterjedt tapasztalattal rendelkezik az akadémiai intézmények és nemzetközi szervezetek kapcsán. Számos tanulmányt szerkeszett és előadást tartott a politikai és intézményi stabilitás, a képviselet, a felelősségteljes kormányzás és fejlesztés, illetve a Nyugat-Balkán kortárs történelme és politikája témakörében.

Mozgalmak a társadalmi változás, igazságosság és a nacionalizmus jegyében (1960-as évek)

Az FTI-ben kidolgozandó tanulmány Atdhe Hetemi doktori kutatásának részét képezi. Disszertációjában a hallgatók (1968-1997) befolyásoló erejére összpontosít, amelyet a tömegek ellenkulturális célok érdekében való mozgósítása terén fejtettek ki. A Balkán térségben végzett terepmunkája során (2015, 2016, illetve 2017) levéltári, illetve interjúanyagokat gyűjtött Koszovó, Albánia, Jugoszlávia és Szerbia levéltáraiban, illetve Tirana és Pristina nemzeti könyvtáraiban. Az interjúk olyan tiranai, pristinai, belgrádi és szkopjei aktivistákkal, akadémikusokkal, politikusokkal és tisztviselőkkel készültek, akik részt vettek a diákmozgalmakban vagy alapos ismeretekkel rendelkeznek róluk. A jelen tanulmány összehasonlítja azoknak az 1960-as évekbeli forradalmi diákmozgalmaknak célkitűzéseit, amelyek egy jobb világ reményében szembeszegültek a kor normáival. A szerző az 1960-as években az USA-ban és Nyugat-Európában kibontakozó diák ellenkultúra-mozgalmakat hasonlítja össze a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban, illetve Koszovóban szervezett mozgalmakkal. Az eddigi kutatásai alapján a hallgatói követelések – a geopolitikai körülményektől függően – a társadalmi változással, igazságossággal, illetve nacionalizmussal összefüggő, meghatározó tendenciák köré szerveződtek.