Kutatás és tanulmányok

A 6. UNESCO MOST Téli Iskola első két napjáról

A 6. UNESCO MOST Téli Iskola első napjának előadásai és kerekasztal-beszélgetései az alábbi témák köré szerveződtek: Hogyan változott a nemzetközi közösségek élete a háborús időszakban és mennyiben változtatta meg a békevágy az egyének összetartozás-érzését? Mely csoportokat érint ez mélyebben, és kik azok a mai világunk szereplői közül, akik az egyensúly és az egység helyreállítására törekszenek? Milyen közösségi akciókkal lehet a múlt által terhelt tereket újraformálni? Hogyan váltja meg a művészet a traumát? A művészeti terek újjáélesztése tekinthető-e az új társadalmi identitás előhírnökének a nagyobb társadalmi kohézió érdekében? A kérdések, amelyek összekötötték a mai előadásokat, és arra ösztönözték hallgatóságunkat, hogy továbbgondolják azokat, és új válaszokat találjanak az interdiszciplináris kommunikáció révén. Az első nap fogadással, azt megelőzően Binder Károly jazz-zongorista koncertjével zárult a kőszegi Zsinagógában.

A Téli Iskola második napján az első panel a városi üres terek átalakításának témájával kezdődött, majd a második panel a közösségteremtés gyakorlatának és a közösség által irányított városi átalakítás bemutatásával folytatódott. Hogyan nyeri el egy tér a funkcióját, értékét és szerepét? Hogyan dönthetünk a revitalizáció számos alkalmazható stratégiája között? Miért fontos a kommunikáció a közösség kialakításában és összekapcsolásában egy városfejlesztési projekt keretein belül? Az átalakítható tér vagy a helyi identitás az első, és ezek milyen hatással lehetnek egymásra? Hogyan alakíthatja át az együttműködés a közösséget és környezetét? Milyen módszerekkel lehet fenntartható módon kezelni a lakhatás, a dzsentrifikáció és a társadalmi egyenlőtlenségek kihívásait a városi környezetben? A második nap programját az iASK alapvető filozófiáját összefoglaló, a társadalmi tervezésről szóló műhelyes esemény zárta: melyik a legjobb módszer a társadalmi változások befolyásolására az elmélet gyakorlatba való átültetése során? Ezek azok a kérdések, amelyekre a mai napon előadóink interdiszciplináris eszmecseréje rávilágított.

Szöveg: Faházi Benedek