Kutatás és Tanulmányok

Nagy J. Endre: Keserédes testvérség: Polányi Károly és Polányi Mihály

„Hadd emlékeztessem magunkat arra, hogy egymástól elszeparált  életünk szilárd oszlop volt számunkra, amely fölött a szépség hídja ívelt át; vagy szeparált egyedülvalóság a csendességben… De azt is világosan ki akarom mondani, hogy a csend hídját a leszálló sötétség nem homályosította el. Nagyon kevés hiányzik, mivel nem volt köztünk semmiféle félreérts, csak az én korlátoltságomból fakadó, ami az én életem hosszú tévelygéséből fakadt. A történelem azonban megkerülte az én tévelygéseimet. Még ha mást nem is lehet tenni, ez nem maradhat kimondhatatlanul!”

(Polányi Károly levele Polányi Mihályhoz, 1959. október 21.)

 

„A tanulmány két, kétségtelen világhírű magyar tudós pályáját kívánja bemutatni. Mindkettő egy szekularizált zsidó családból való, a Pollacsek családból, amelyben a gyerekek már magyarosított névvel születtek: Polányi Károly 1886-ban Bécsben, öccse pedig, Polányi Mihály 1891-ben Budapesten. Rajtuk kívül még két lány és egy fiú született. A legidősebb, Polányi Adolf (1883-1966) nevezetes szerepet játszott a huszadik század eleji szocialista ifjúsági mozgalomban, a húguk, Polányi Laura (1882-1957) maga is társadalmi aktivista, lánya pedig Striker Éva (1906-2005), később Zeisel. Őt 1936-ban letartóztatták a Szovjetunióban, aki szabadulása után tudósította az átéltekről Arthur Koestlert, és ő ezt a Sötétség délben című művében hasznosította. A nagyobb családban is nevezetes személyiségek találhatók. Így például unokatestvérük volt Szabó Ervin, a marxista tudós, könyvtáros és forradalmár, valamint Seidler Irma, Lukács György későbbi boldogtalan szerelme. Pollacsek Matild pedig a híres szobrászhoz, Vedres Márkhoz ment feleségül. A mama, Cecil Wohl, haláláig irodalmi szalont működtetett a lakásán, ahol mindenki megfordult, aki számított a magyar irodalomban.”

(Részlet az előszóból)

 

130 oldal

Ár: 1980 Ft

Kedvezményes ár: 990 Ft

ISBN: 978-615-5742-08-8

 

 

A könyv megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az alábbi LINKRE kattintva. A kötetet postán juttatjuk el, ennek költségei a vásárlót terhelik.

A könyv elérhető a Prospero Internetes Könyváruházban is, a következő linken: https://www.prosperod.hu/katalogus/