Kutatás és Tanulmányok

Miszlivetz Ferenc – Sümegi István – Szabó Gábor – Szommer Ildikó – Tokaji Nagy Erzsébet: Daliás idők

A Németh László Szakkollégium és a civil társadalom felemelkedése (Ó, azok a ’80-as évek!)

Az ​1970-es évek végétől, illetve az 1980-as évek elejétől fogva számos olyan kezdeményezés, mozgalom jött létre Magyarországon, amelyek számbavétele, a szovjet típusú politikai rendszer lebontásának folyamatában betöltött szerepük értékelése még csak kis részben történt meg. A témát tárgyaló szakirodalom legnagyobb része a központi hatalmi szervek, illetve a nagyhatalmak első számú vezetőinek szintjén elemzi a rendszerváltoztatás előzményeit és eseményeit. Jóval kevesebb kutatás foglalkozik a regionális és helyi szintű átmenetek részleteivel, illetve az ott létrejövő civil szervezetekkel és mozgalmakkal. A Szombathelyen az 1980-as évek második felétől működő Németh László Szakkollégiumra vonatkozó dokumentumok jelentős részét a szakkollégium néhány tagja megőrizte, s ez a gazdag forrásanyag adott lehetőséget egy olyan mikrotörténelmi kutatásra, amely nélkülözhetetlen a rendszerváltoztatás gyökereinek és folyamatainak átfogó értelmezéséhez, egy még sok munkát igénylő szintézis elkészítéséhez.

A kötet szerzőinek és szerkesztőinek szándéka nem az öncélú nosztalgiázás, nem a politika fősodrának újraértelmezése volt. Sokkal inkább a változásokat alulról kezdeményező fiatal generációk öntevékenységét, önszerveződését, egymástól sokban eltérő aspirációit, értékeit, céljait, az autonóm felelősségvállalás különféle útjait, az ezek nyomán megváltozó közbeszédet és a hatalommal folytatott új dialógust kívánták érzékeltetni.
Reméljük, az itt bemutatott, személyesen átélt lokális történelem közel tudja hozni olvasóihoz a nem is olyan régmúlt történetét. Figyelmeztet ugyanakkor arra is, hogy a globális összkép megrajzolásához az ilyesfajta kutatások nélkülözhetetlenek, mert a helyi események és hálózatok teszik, tehetik ki a nagy egészet.

Tartalomjegyzék

356 oldal

ISBN 978-963-435-112-2

Kedvezményes ár: 4.000 Ft

 

A könyv megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az alábbi LINKRE kattintva vagy a Zsinagógában (9730 Kőszeg, Várkör 38.) nyitva tartási időben. Online rendelés esetén a kötetet postán juttatjuk el, ennek költségei a vásárlót terhelik.