Kutatás és tanulmányok

Kutatói szeminárium a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolában

Miszlivetz Ferenc előadása 2020. március 5-én

a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola által rendezett Kutatói szemináriumon.

Az előadás témája:

Tudunk-e, fogunk-e együttműködni? Kreativitás és fenntarthatóság Nyugat-Pannóniában a KRAFT-index tükrében

A 2008-as válság egyértelművé tette, hogy a fenntarthatóság új modelljeire van szükség. A kis- és középvárosok lesüllyedése, kiürülése is motiválta azt az új elképzelést, amit 2010-2011-ben Miszlivetz Ferenc dolgozott ki munkatársaival és amely ’Kreatív város – Fenntartható vidék’ KRAFT néven vált ismertté.

2019-ben az ITM kezdeményezésére sor került a Szigetköz-Csallóköz KRAFT alapú fejlesztési koncepciójának kidolgozására. A kutatás az iASK és a Széchenyi István Egyetem együttműködésével, Rechnitzer professzor úr doktori iskolájának bevonásával valósul meg.

Ezen együttműködés ad keretet a mai előadásnak, melyben célokról, stratégiáról, a kőszegi-nemzeti mintaprojektről beszél Dr. Miszlivetz Ferenc, az FTI-iASK főigazgatója.

A ’Kreatív város – Fenntartható vidék’ KRAFT  koncepció 2010 óta megtett útjának mérföldkövei:

1/ Jóllehet a KRAFT-ot az Európai Unió 2010-ben megjelent Duna Stratégiája is motiválta, megalkotói Nyugat-Pannónia, azon belül is a Kőszeg-Szombathely városegyüttesre és az őket körülvevő vidék elemzésével kezdtek munkához.

Feltárták a kulturális örökségben, az intézmény- és infrastruktúra fejlesztésének együttes hatásában (szinergiában) rejlő lehetőségeket. Megszületett a KRAFT index, lehetőséget teremtve a dinamikus változás komplex nyomon követésére és a kis-régiók összehasonlítására.

2/ A koncepció a városok/települések hálózatos együttműködése mellett a felsőoktatási és kutató központok, valamint a piaci szereplők együttműködésére is épít. A KRAFT potenciálok mérési adatai mutatják az erre való hajlandóság alakulását. A 2015-ben létrehozott kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-IASK) KRAFT központja végzi az empirikus kutatásokat és módszertani fejlesztéseket.

3/ A KRAFT kelendővé vált: az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címért folytatott vetélkedésben Nyugat-Pannónia két városa is erre építette pályázatát: az országos versenyből végül is (a nagyobb városok nem kis meglepetésére) Veszprém került ki győztesen. Ebben meghatározó szerepe volt a Balaton és a Balaton-felvidék bekapcsolásának, a város ’nyitásának’ a vidék felé. A Veszprém-Balaton EKF kormánybiztosa Navracsics Tibor.

4/ 2019-ben az ITM kezdeményezésére sor került a Szigetköz-Csallóköz KRAFT alapú fejlesztési koncepciójának kidolgozására. A kutatás az iASK és a Széchenyi Egyetem együttműködésével, Rechnitzer professzor úr doktori iskolájának bevonásával valósul meg.

5/ A Pannon Egyetem által kezdeményezett Pannon Városok Szövetsége adja az együttműködések tág keretét.

Ezzel létrejött a KRAFT és az IASK által szorgalmazott hármas szövetség önkormányzatok, tudásközpontok és piaci szereplők között, a KARFT, az eredeti elképzeléseknek megfelelően, Nyugat-Pannónián át Közép-Európa makrórégiója felé tart.

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Új Tudástér épület 230-as terem

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!