Kutatás és tanulmányok

Kutatói pályázat: Veszprém-Balaton 2023 EKF Program Bakony Társadalmi Innovációs Projekt

                                                     

Fotó: Bakony - Siményi Gergely (2019)

Pályázati felhívás a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) Program Bakony Társadalmi Innovációs Projektjében történő közreműködésre!

Pályázati leadási határidő: 2022. május 20. péntek (éjfél)

A Bakony Társadalmi Innovációs Projekt a részvevő településeken (Bakonynána, Borzavár, Jásd és Nagyesztergár) zajló kutatómunka segítségével támogatja olyan kulturális-művészeti programok kialakítását, amelyek a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) Programhoz tartoznak. A terepmunka során az ún. ’co-creation’ (közös alkotófolyamat) eszközével dolgozunk, amely során a multidiszciplináris csapatok a helyi közösségekkel dolgoznak a települések és a térség turisztikai megerősítéséért. A terepmunka eredményeit az érdeklődők 2022. augusztus végétől az ősz folyamán, kulturális-művészeti rendezvényeken ismerhetik meg. A projektmegvalósítást külföldi partnerek is támogatják. A nyílt pályázati felhívás a multidiszciplináris csapatok munkájában való részvételre vonatkozik.

 1. május 2-án hétfő 16 és 17 óra között Dr. Szabó Mariann szakmai vezető ONLINE tájékoztatást tart a pályázatról. Kérjük, ha részt kíván rajta venni, regisztráljon a [email protected] email címre küldött levéllel május 1. vasárnap, 24 óráig. Az esemény linkjét emailben küldjük el aznap.

Bevezetés

A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK), a VEB2023 EKF stratégiai partnere, 2022. januárjában nyújtott be jelentkezést a Program komplex projektek pályázati kiírására. A pályázat 2022. március 28-án támogatást nyert. A döntés értelmében az FTI-iASK vezetésével elindul a Bakony-Balaton régió négy településén és tágabb környezetükben egy olyan társadalmi innovációs projekt (Pályázat kódja: OC-PLX/2-2021/747044) amely széles partnerségi bázissal, hazai és nemzetközi együttműködéssel a térség belső erőforrásait mozgósító kezdeményezés. A projekt kulcseleme a kettő hetes terepmunka, amikor 5 fős szakértői/ kutatói csapatok felméréseket végeznek a települések rejtett kincseiről, amelyre a további programokat építhetjük. A projekt magába foglalja a helyi lakosokkal, szervezetekkel és a térségi fejlesztő intézményekkel való szoros együttműködést, nyilvános zenei-közművelődési, kulturális programokat és úgynevezett helyi érintett találkozókat, ahol az Intézet szakértői, kutatói a helyi szereplőkkel dolgoznak olyan programok kialakításán, amelyek a VEB 2023 programsorozat családbarát színfoltjai lehetnek és hosszútávon is fenntarthatók lesznek. A nyilvános rendezvényeket 2022. május és október között rendezzük meg. A projekt partnertelepülései: Bakonynána, Borzavár, Jásd és Nagyesztergár.

Projektirányítás

 • A projekt szakmai vezetője: Szabó Mariann, kutató, szakmai projektvezető (Interreg Europe Local Flavours projekt, Szigetköz komplex fejlesztési program), Kraft-Központ, FTI-iASK (email cím: [email protected])
 • Projektkoordinátorok: Katona Linda, Projektkoordinátor, Kraft program, Főigazgatói Kabinet (email cím: [email protected]) és Rezner Hajnalka, Fejlesztési és pályázatkezelési referens, Fejlesztési és Pályázatkezelési Főosztály, FTI-iASK (email cím: [email protected])

Pályázati felhívás

A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete egyéni ösztöndíjpályázatot hirdet kutatók és tematikus szakértők számára a társadalmi innovációs projektben való részvételre. A pályázat egyéni, ugyanakkor a megvalósítás időszakában a részvevő kutatók, társadalmi innovációs tematikus szakértők szorosan együttműködnek elsősorban a településenként szerveződő szakmai 5 fős csoportokban, valamint a társtelepülési csoportokkal is. A szakmai csoport munkáját kettő projektkoordinátor is támogatja.

A pályázatok fél éves időtartamra, 6 hónapra szólnak, 2022. május és október között. Az első, 6 hónapos szakaszt követően, szakmai szempontok alapján kiválasztott ösztöndíjasok (5 fő) szerződése meghosszabbítható a projekt teljes időtartamára, további 8 hónapra.

Általános rendelkezések

A pályázók települési csapatokhoz jelentkeznek. A projektirányító csapat az EKF munkatársaival közösen egyeztetett a településekkel a terepmunka céljairól, a vizsgálati területekről és a kiaknázandó adottságokról. A helyzetfeltáró egyeztetéseken alapulva választottuk ki a preferált kutatók, tudományos munkatársak és társadalmi innovációs tematikus szakértők körét, akik jelentkezésére elsősorban számítunk. Bővebb információt a Pályázati Felhívás 2.2 fejezetében, „A települési kutatócsoportok felhívásai” részben találnak. Mindazonáltal, a bírálati folyamatnál figyelembe vesszük azoknak a jelentkezőknek a körét is, akik nem a kijelölt szakterületekről érkezve nyújtják be pályázatukat, ha megfelelően indokolják, hogy hozzájárulásuk hogyan színesítheti a projektmegvalósítást.

Az ösztöndíjra három kategóriában lehet jelentkezni:

1.) Fejlesztési projekttapasztalattal rendelkező kutató, oktató, tudományos munkatárs – szakmai koordinátor pozícióban

 • Az elnyerhető pályázati összeg a hat hónapos időtartamra összesen 1.000.000 Forint (kettő egyenlő részletben, 2022. júniusban és októberben), hosszabbítás esetén a további 8 hónapos időszakra pedig összesen 500.000 Forint (kettő egyenlő részletben, 2023. februárban és júniusban).

2.) Fejlesztési projekttapasztalattal rendelkező kutató, oktató, tudományos munkatárs (csapattag)

 • Az elnyerhető pályázati összeg a hat hónapos időtartamra összesen 550.000 Forint (2022. júniusban 300.000 és októberben 250.000), hosszabbítás esetén a további 8 hónapos időszakra pedig összesen 300.000 Forint (kettő egyenlő részletben, 2023. februárban és júniusban).

3.) Társadalmi innovációs tematikus szakértő (csapattag)

 • Olyan társadalmi innovációs tematikus szakértők jelentkezését is várjuk, akik bár nem rendelkeznek tudományos fokozattal, vagy nem vesznek részt felsőoktatási programban, kimagasló szakmai tapasztalatot mutatnak fel szakterületükön.
 • Az elnyerhető pályázati összeg a hat hónapos időtartamra összesen 550.000 Forint (2022. júniusban 300.000 és októberben 250.000), hosszabbítás esetén a további 8 hónapos időszakra pedig összesen 300.000 Forint (kettő egyenlő részletben, 2023. februárban és júniusban).

Amennyiben a pályázó a fenti három kategória követelményeinek nem felel meg, benyújtott pályázata alapján a Bíráló Bizottság mérlegelés alapján dönthet az ösztöndíjas jogviszony létesítéséről.

Az ösztöndíjas időszakra MINDEN SIKERES PÁLYÁZÓ szerződéses viszonyt létesít a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével, amelyben az Intézet tevékenységük kereteit rögzíti.

 

A projekt megvalósításának tervezett időbeosztása

Az egyéni pályázatok az FTI-iASK támogatott projektéhez illeszkednek, az alábbi időterv szerint valósulnak meg. A pályázó pályázatának benyújtásával vállalja, hogy pozitív elbírálás esetén, 2022. május és október között részt vesz a projektmegvalósítás alábbi tevékenységeiben.

Dátum/ időkeret Esemény Helyszín Tevékenység tartalma, részvevők
2022. május 31. kedd Nyitórendezvény Kőszeg/ online Az Intézet és az ösztöndíjasok bemutatkozása, szerződéses ügyek intézése.
2022. június 14. kedd Stratégiai partnerépítő helyi érintett találkozó térségi turisztikai intézményekkel Veszprém
(EKF iroda / PE)
Egyeztetések a partnertelepülések képviselői, az iASK ösztöndíjasai (16 fő), a projektcsapat (6 fő), EKF-munkatársak, meghívott szervezetek képviselői (pl. Geopark, Nemzeti Park, helyi LEADER közösségek, A Csodálatos Bakony szervezet, VERGA Zrt., TDM szervezetek: Veszprém és Fejér megye) között

 

2022. július 17. vasárnap Nyilvános nyitórendezvény Jásd, Bodzaház Fél napos nyitórendezvény elsősorban a helyi és környékbeli lakosok számára. Zenei betétek, pódiumbeszélgetések, részvevők aktív bevonása játékokkal. Széleskörű kommunikációs tevékenység (sajtóközlemények; tudósítások; hirdetések a térségi médiafelületeken: Veszprémi Napló, Veszprém TV, Méz Rádió; köztéri reklámok; közösségi média)

 

2022. július

18-31.

Kettő hetes terepmunka Partnertelepülések (Bakonynána, Borzavár, Jásd és Nagyesztergár) Résztvevők: települési kapcsolattartók, települési képviselők, projektcsapatok. Települések rejtett kincseinek, erőforrásainak felkutatása, interjúk (információgyűjtés a zárórendezvényhez, kísérő művészeti megoldásokhoz – pl. kiállítás), helyi önkéntesekkel, szereplőkkel történő egyeztetések, csoporttalálkozók (legalább kettő alkalom: 4 település szakértői csoportjai közötti eszmecsere). Igény esetén senior szakértői támogatás, egyeztetések (iASK kutatók).
2022. július
18-31.
Települési helyi érintett találkozók a terepmunka ideje alatt Partnertelepülések (Bakonynána, Borzavár, Jásd és Nagyesztergár) Településenként a folyamatos partneregyeztetések mellett közös helyi érintett egyeztetés a zárórendezvényről 2-3 órás program keretében (legalább 5 fő helyi lakos részvételével)
2022. augusztus– október Zárórendezvény programsorozat* Partnertelepülések Az előzetes egyeztetések alapján programsorozat. Részvevők: helyi lakosok, környékbeli lakosok, turisták a projektcsapattal együtt 100 fő. Széleskörű kommunikációs tevékenység.

 

*A Zárórendezvény-naptár egyeztetése, fejlesztése folyamatban van. Várhatóan a települési programok egymást követő hétvégéken lesznek augusztus 27-től (Borzavár, Nyárbúcsúztató) szeptember 10-én (Nagyesztergár, Zarándoklat) át legfeljebb október végéig. Az ösztöndíjasoknak a saját településük záró rendezvényén és még legalább egy másik település rendezvényén részt kell venniük.

Jelentkezés

Az ösztöndíjasok kiválasztása az írásbeli jelentkezés (jelentkezési határidő: 2022. május 20. kedd 24.00 óra) értékelése és elektronikus platformon való 10-15 perces szóbeli elbeszélgetés (a meghosszabbított határidőre történő pályázati benyújtás esetében
2022. május 23. hétfő16 óra után)
alapján történik.

A jelentkezések nyelve magyar. A terepmunka magyar nyelven folyik. Mivel a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének munkanyelve a magyar és az angol, egyes kommunikációs tartalmak elkészítését (blogbejegyzések, tömörebb beszámolók) angol nyelven is kérhetjük.

A pályázatokat elektronikusan (szkennelve és aláírva) és nyomtatott formában is kérjük beadni.

Az elektronikus beküldés a [email protected] e-mail címre történik. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat kézzel aláírtan, egy példányban, postai úton is eljuttatja az alábbi címre:

Kővári Ágnes – Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (Institute of Advanced Studies) – Kőszeg, Pf. 4. 9730

Az aláírt dokumentumok postára adásának határideje (a postabélyegzés legkésőbbi időpontja): 2022. május 20. péntek.

A pályázat benyújtásának díja nincs. Az elektronikus beküldött pályázat kizárólag az eredeti aláírásokkal ellátott és határidőre beküldött nyomtatott példánnyal együtt érvényes, amennyiben az formailag és tartalmilag megfelel a pályázati kiírásban előírtaknak. A késedelmesen, valamint a formailag nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázatok Bíráló Bizottság általi elbírálására nem kerül sor.

Az elektronikusan benyújtott pályázatok formai ellenőrzésen esnek át. A pályázati felhívásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Főosztályvezető vagy meghatalmazottja május 23-ig értesítést küld. Az értesítésben szerepelni fog, hogy a pályázót mikor várjuk szóbeli elbeszélgetésre (elektronikus platformon) május 23. 16.,00 óra után.

Pozitív pályázati döntés esetén a pályázat az ösztöndíjszerződés mellékletét képezi. A hiányosan benyújtott papír alapú dokumentációra a Kutatási Főosztályvezető vagy megbízottja egy alkalommal hiánypótlási felhívást küld.

A pályázat tartalma

A pályázati csomag a következőkből áll:

Típus Formai elvárás Benyújtás módja
Írott koncepció kb. 6-8 ezer karakter (kb. 2-3 oldal) Elektronikusan és nyomtatva
Videó (pályázó szabad előadásában) 3-5 perces videó (mp4 formátumban) Videó megküldése emailben vagy linkről letölthetővé tétele (link közzététele a kísérőlevélben), továbbá aláírt nyilatkozat (letölthető) benyújtása miszerint a pályázathoz elektronikusan küldi be a koncepciót.

 

A koncepcióban a következőket kell bemutatni:

 1. a munka előzményeit (van-e kapcsolata a térséggel, milyen korábbi munkáiból, tapasztalatból tud meríteni);
 2. a pályázó személyes célkitűzését, milyen tevékenységekben kíván részt venni;
 3. alkalmazni kívánt módszereket (interjú, kérdőív, fókuszcsoport, lakossági fórum, különféle foglalkozások, programok stb.);
 4. terveket a munka fenntartásával, további hasznosításával kapcsolatban.

AZ ÖSZTÖNDÍJ

A kutatók, tematikus szakértők ösztöndíjat kapnak, amelyet nem terhel jövedelemadó. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjra jogosult magyar pénzintézetben vezetett bankszámlával rendelkezzen.

Az iASK az ösztöndíj összegén felül juttatásként kizárólag a kettő hetes terepmunka során a szállásköltséget fizeti, ezen felül egyéb költséget nem térít.

BESZÁMOLÓK

Az ösztöndíjas kutatók, társadalmi innovációs tematikus szakértők ösztöndíjas periódusuk lezárásaként 15,000 – 20,000 leütés terjedelmű záró-beszámolót készítenek, amelyhez a terepmunka eredményeit mellékelik.

KIZÁRÁS

A pályázat érvénytelen a következők fennállása esetén:

 • Hamis, vagyis a valóságnak nem megfelelő, adatot vagy információt tartalmaz.
 • Amennyiben a pályázó a jelentkezés benyújtása előtti 3 évben nem teljesített ösztöndíjszerződéssel rendelkezik.
 • Amennyiben a pályázó ezen felhívás keretében benyújtott jelentkezések elbírálásában bármilyen módon részt vesz.
 • Amennyiben a pályázó (A PTK által szabályozott közeli) rokoni kapcsolatban áll a pályázat bármely szakmai bírálójával, ill. döntéshozójával.
 • Amennyiben a pályázó az elmúlt 3 évben az Intézetnél hosszú (legalább 7 hónap) kutatói ösztöndíjban részesült.
 • Amennyiben a pályázó az elmúlt 3 évben az Intézetnél két rövid (1-6 hónap) kutatói ösztöndíjban részesült.

Ha ezen körülmények közül bármelyik fennáll, a nyertes pályázó az értesítés kézhezvétele után legfeljebb 15 nappal köteles az Intézetet értesíteni.

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SORÁN A SZEMÉLYES ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

 1. a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete kezeli.

Ugyanezen személyes adatokat a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének Szervezeti és Működési Szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.

A nyertes pályázók személyes adatait a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya a támogatási (ösztöndíj) szerződés és támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli.

 1. b) A személyes adatkezelés jogalapja a Felsőfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló, 311/2015 (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladat ellátása.
 2. c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a [email protected] e-mail címre jelezheti.
 3. d) Az Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete adatkezelési tájékoztatója a https://iask.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ linkre kattintva érhető el.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető Katona Lindától (telefon: +36 94 200-556, email: [email protected]) és Szabó Mariann-tól (email: [email protected]).