Kutatás és tanulmányok

Kulturális Örökség Napjai az FTI-iASK-ban

Folytatva az előző évek hagyományait, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete az idei évben is csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai országos kezdeményezéshez. Ennek keretében szeptember 17-én (szombaton) és 18-án (vasárnap) látogatható lesz a Festetics Palota, a Sgraffitós Ház és a Zwinger-Öregtorony épülete. A Kulturális Örökség Napjai idén a 150 éves intézményes magyar műemlékvédelem előtt tiszteleg, erre tekintettel külön programokkal is készültünk, amelyekre várunk minden érdeklődőt! 

Kőszeg város fejlődéséhez, a régió és a tágabb környezet koncepcionális tervezéséhez és fejlesztéséhez a „Kreatív város, fenntartható vidék”, ún. Kraft-koncepció adott döntő impulzust, amely a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének szellemi műhelyében vált sikeres „modellkísérletté” Kőszegen és annak határain messze túl. A Kraft keretein belül újult meg a város több történelmi jelentőségű épülete, amelyek azonban nem csak műemlék-jellegükben váltak meghatározó jelentőségűekké, hanem funkciójukban is, amely ugyancsak a kreatív város elgondolásának példái lehetnek.

 

A programokon a részvétel ingyenes.

 

PROGRAM

 

2022. szeptember 17. szombat

 

Festetics Palota (Kőszeg, Chernel utca 10.) – nyitva 10.00 és 16.00 között

11.00 Az épület megtekintése B. Benkhard Lilla régész és Mentényi Klára művészettörténész vezetésével.

A vezetés végén, várhatóan 12.30-tól a BE-JÓ Táncegyüttes reneszánsz táncokat ad elő az épület udvarán.

 

Sgraffitós Ház (Kőszeg, Jurisics tér 7.) – nyitva 10.00 és 16.00 között

A nyitva tartás teljes időtartama alatt megtekinthető az épület történeti kiállítása.

10.30-11.00 és 14.00-15.30 (két időpontban)„Az Alpokalja nagyköveteit keressük! Kőszeg és környéke a fejekben” – interaktív térképrajzolás kicsinek és nagyoknak.

Az „Alpokalja nagyköveteit keressük” program, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének Interreg Europe Local Flavours projektéhez kapcsolódó akció, amely során célunk rajzos kísérletekkel feltárni, hogy a részvevők hogyan vélekednek „Kőszeg és környékének” határairól, milyen épületeket tudnak felidézni. A kíséret fontos állomása a Kraft-programhoz tartozó módszertan fejlesztésének, hiszen nem földrajzi vagy funkcionális, hanem érzelmi/ összetartozás-alapú régió-lehatárolást jelent. 

A programot vezeti Szabó Mariann kutató (FTI-iASK).

 

Zwinger-Öregtorony (Kőszeg, Chernel utca 16.) – nyitva 10.00 és 16.00 között

14.00 Az épület megtekintése B. Benkhard Lilla régész vezetésével.

 

2022. szeptember 18. vasárnap

 

Festetics Palota (Kőszeg, Chernel utca 10.) – nyitva 10.00 és 16.00 között

9.30-12.00 Beszélő Házak – történelmi szabadulószoba az épületben.

A programot vezeti Mátay Mónika történész, kutató (FTI-iASK).

A program végén, várhatóan 12.30-tól reneszánsz énekeket ad elő Mizsei Zoltán zenei kutató (FTI-iASK).

 

Sgraffitós Ház (Kőszeg, Jurisics tér 7.) – nyitva 10.00 és 15.00 között

A nyitva tartás teljes időtartama alatt megtekinthető az épület történeti kiállítása.

 

Zwinger-Öregtorony (Kőszeg, Chernel utca 16.) – nyitva 10.00 és 14.00 között

 

Jurisics tér 

14.00 Épített örökségek a Jurisics téren – Fejérdy Tamás műemlékvédelmi szakmérnök, tanácsadó (FTI-iASK) előadásában.

 

Zsinagóga (Kőszeg, Várkör 38.) – nyitva 10.00 és 16.00 között

11.15 A zsinagóga bemutatása Szántóné Balázs Edit, az FTI-iASK zsidóságtörténeti kutatócsoportjának vezetője előadásában.

11.00 Zsidó élet, zsidó emlékek – Gürtler Katalin régész vezetésével séta a Lábasháztól az izraelita temetőig. A séta útba ejti a zsinagógát is, így az arról szóló előadást is meghallgathatják a séta résztvevői.

 

A Kulturális Örökség Napjai programsorozatról bővebben az alábbi LINKEN lehet olvasni.

Festetics Palota

Az épület Gutowski Róbert és Bollók Gáspár tervei alapján újult meg, a felújítási munkálatok 2019-ben fejeződtek be. A felújítás eredményeképpen Kőszeg városa visszakapta egyik legszebb történelmi épületét, amelynek jövője a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete révén biztosított az ott működő kutatószobák és közösségi használatú terek létrehozásával.

Ebben az épületben kapott helyet a Hankiss Archívum, a jelentős szociológus, filozófus, irodalmár: Hankiss Elemér emlékét ápoló szellemi műhely, aki az Intézet alapításában is döntő szerepet játszott. Hagyatéka, könyvtára ugyancsak a Palotában található.

Ugyanitt működik a Nyugat-Pannon régió irodalmi, művészeti, kulturális és vallási hagyományait ápoló, őrző és bemutató Pannon Irodalom és Művészetek Háza. Szoros együttműködésben Kőszeg és a térség társ-intézményeivel, művészeivel és értelmiségével arra törekszik, hogy a művészet segítségével, az élmények nyelvén fogalmazza meg mindazt, ami az Intézet szellemiségét meghatározza, és amely a város és a régió hosszú távú fejlődésének is záloga.
A Nyugat-Pannon régió irodalmi hagyományainak bemutatása – többnyire jelentős kutatások nyomán – évek óta szerepel az Intézet napirendjén, mások mellett Ottlik Géza műveinek értelmezésével, ihletvidékének feltárásával.
A közelmúltban az ugyancsak Kőszeghez kötődő, világhírű írónő, Kristóf Ágota munkásságának feltárására jött létre kutatócsoport, amely eddig ismeretlen szempontok szerint közelít a szerzőhöz és műveihez. A fiatal ösztöndíjasokból álló műhelyben mind szövegelemzések, értelmezések készülnek, továbbá nemzetközi hatástörténetét is feltárják, konferencia szervezésével, kiadványok közreadásával, különféle – filmes, színházi – feldolgozások bemutatásával dokumentálják a világhírű írónő jelentőségét, akinek kötődése Kőszeghez feltétlen erejű volt.

Sgraffitós Ház

Kőszeg egyik emblematikus épületében működik a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének páratlan jelentőségű szakkönyvtára, amelynek teljes, külső-belső műemléki rekonstrukciója 2017-2018-ban valósult meg.

Az épületben a regionális hagyományok őrzésének, illetve a világra való kitekintésnek lehetőségei egyként adottak. A könyvtár gyűjteményében jelenleg mintegy tízezer kötet található, amelynek legnagyobb része a társadalomtudományok területére specializálódott, de az elmúlt évek beszerzéseivel már természettudományokkal foglalkozó könyvekkel is bővítettük könyvtárunkat. Emellett Kristóf Ágota művei itt éppúgy megtalálhatók, mint Radnóti, Petőfi, Jókai kötetei idegen nyelveken, továbbá az örökösök ezt találták legméltóbb helyszínnek olyan jelentős értelmiségiek könyvtárának elhelyezésére, mint az Amerikába emigrált történész, Borsody István, továbbá az ugyancsak meghatározó szerepet játszó történész-filmes-író, Nemeskürty István. Ezek feldolgozása is része munkánknak.

Az épületben emellett további kutatóhelyek működnek. Hozzáadott értékként padlásterének átalakításával új belső terek jöttek létre, amelyek korszerű kutatóhelyi szolgáltatásokat nyújtanak, megfelelve a 21. századi nemzetközi igényeknek. A tetőtérben kialakított multimédiás terem tanórák és kurzusok, előadások helyszínéül is szolgál.

Zwinger – Öregtorony

A 13. században épült erődítmény-rész megújulása ugyancsak a Kraft-program része volt: a műemlék épület 2015-ben elkészült, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete igényeihez is illeszkedő felújítás után két szinten biztosít oktatásra, továbbá konferenciák, kiállítások és kulturális rendezvények megtartására alkalmas, jól felszerelt előadótermet.

Zsinagóga

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetét vezető Miszlivetz Ferenc főigazgató a ’90-es évek közepétől küldetésének tartja a páratlan szépségű romantikus épület megmentését és helyreállítását. Az épületegyüttes és a hozzá tartozó kert helyreállításáról a kormány 2013-ban, a Holocaust évére készülve döntött. Maga a felújítás végül a Kőszeg Kraft-program keretében valósult meg. A visszavásárlást és állag megóvást követően a rabbiházakat és a kertet is magában foglaló projekt 2020 őszén indult és 2022 januárjában fejeződött be.

A környezeti rehabilitációnak köszönhetően a zsinagóga épületegyüttese számos funkciót kap, amelyek vallási, kulturális és közéleti missziót teljesítenek. Hosszú évek nélkülözését követően a zsinagóga igény esetén újra a hitélet színteréül is szolgálhat.

Az Intézet zsidóságtörténeti munkacsoportot működtet, amely történelmi kutatásokat végez a Nyugat Pannon régió zsidó közösségeinek kulturális életével, tevékenységével, a társadalomra és a régió városainak modernizációjára gyakorolt hatásaival kapcsolatban. A kutatások eredményeit az Intézet időszaki és állandó kiállításokon kívánja bemutatni.

Az épület eddigi sorsa és a felújítás folyamata már az eddigiekben is nagy hazai és nemzetközi érdeklődést váltott ki. Megépítését 1856-ban a kőszegi kiskereskedőből bécsi nagyvállalkozóvá lett, bárói rangra emelkedett Schey Fülöp finanszírozta. A Schey-család leszármazottai Ausztriától kezdve az Egyesült Királyságon és Hollandián át az Amerikai Egyesült Államokig kísérik figyelemmel a fejleményeket.

A zsinagóga újjászületése eddig soha nem látott módon kapcsolja vissza Kőszeg városát a hazai és a nemzetközi vérkeringése. Ezzel Kőszeg a Kraft-program célkitűzéseinek szellemében a kulturális örökségen alapuló élményturizmus egyik közép-európai központjává válhat.

Augusztus utolsó napjaiban – csatlakozva Zsinagógák Hete országos rendezvénysorozathoz – változatos programokkal nyitotta meg kapuit a zsinagóga, amelyről bővebben az alábbi LINKEN lehet olvasni.

A Beszélő Házak-projekt

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete keretein belül 2015-ben kezdődött városkutatás alapját Hankiss Elemér szociológus ötlete képezi, aki szerint a rejtett emberi történetek teszik élővé a halott épületeket és érthetőbbé a nagy történelmi eseményeket, illetve a mélyebb társadalmi folyamatokat.

A projektben Kőszeg néma, épített tanúit, az épületeket szólaltatják meg, előhívva a falak mögé rejtett sorsokat, történeteket. A makroszkopikus megközelítés mellett érdemes mikro-perspektívából is feltárni a közös múltat, a közösen megélt és átélt eseményeket, ami hozzásegít a múlt megértéséhez. A kutatások eredményeként olyan társadalomtörténeti adatbázis jön létre a helyi társadalomról, amely eddig még nem állt rendelkezésre.

A témában megjelent kötetek:

Kőszegi történetek

Kőszegi polgárok

Keszthelyi történetek

A Kraft-program keretében felújított épületekről bővebben: Képes könyv – Images of Kőszeg Kraft