Kutatás és Tanulmányok

Kulturális és kreatív ipar a Szigetközben

Kézai Petra Kinga, Gombos Szandra, volt FTI-iASK ösztöndíjasok és Jakobi Ákos kutatónk közös írása jelent meg a Tér és Társadalom c. folyóirat 2023/2-es számában.

Absztrakt

A 21.században a kulturális és kreatív gazdaság helyi és regionális szinten is hozzájárul a jólét megteremtéséhez. Jelen tanulmány a kulturális és kreatív gazdaság helyzetét vizsgálja a Szigetközben. Célja feltárni a szűken értelmezett kulturális és kreatív ipar erejét és a benne rejlő, eddig még feltáratlan potenciálokat a Szigetköz területén található 35 településen.

Elemzésünk elején szakirodalom által tárjuk fel a kulturális és kreatív iparágak (CCI) fogalmát, majd statisztikai elemzések alapján határozzuk meg a Szigetközben annak súlyát és jelentőségét a 2015–2020 közötti időszakban. A vizsgálat a Dun& Bradstreet Hungary Kft. céginformációs rendszer adatain alapul, és kitér külön az egyéni vállalkozásokra és a gazdasági társaságokra.

Mivel a folyamathoz komplex módon közelítünk, ezért figyelembe vettük a helyi jellegzetességeket, és munkánk második részében interjúk (n=21) kerültek felhasználásra. Tanulmányunk a szigetközi kistáj mikroszintű CCI szektorát kívánja bemutatni a 2015–2020 időszakban, ahol a gazdasági társaságok száma folyamatosan csökken, az egyéni vállalkozók száma folyamatosan nő, de többségük tevékenysége kevésbé látható (és ezáltal kevésbé igénybevehető) a szélesebb közönség számára. Rávilágít továbbá a Szigetköz kulturális és kreatív iparának problémáira és hiányosságaira, amelyek négy fő csoportba sorolhatóak: a kreatív gazdaság helyi meghatározottsága, a kereslet és kínálat „találkozási pontjai”, az együttműködések és kommunikáció, valamint a kreatív gazdaság működési és operatív kérdései. A tanulmány a szigetközi térség kulturális és kreatív iparának fejlesztésére tett ajánlásokkal zárul.

Kulcsszavak: kulturális és kreatív ipar; vállalkozás; COVID-19; Szigetköz

A teljes szövegű cikk elérhető ITT.