Kutatás és tanulmányok

Kőszegi történetek – Kőszegi polgárok

A kutakodó elme alkotta mű befejezetlen, a világra nyitottság minden nap új kérdéseket és válaszokat sugall. A befejezetlen ember a jövőbe néz, feladatokat, kihívásokat keres, de a múltja éppoly lezáratlan, mint a holnapja. A múlt belefolyik a jelenbe, mitikussá teszi azt, mert az emlékek, tapasztalatok, traumák feldolgozatlanságuk révén a jelen kor szereplőivé, sőt cselekvőivé válnak. A Beszélő Házak Hankiss köpönyegéből bújt elő, ő kérdezte mindig, mit keresel itt, Kőszegen. Erre az örökösen inspiráló kérdésre sincs egyetlen válasz, csak a kitartó és folytonos feltáró munka.

A kötetben a polgárokat keressük. Természetesen nem jogi értelemben, nem a státussal bíró személyeket, hanem a sorsukat mindenkor felismerő és vállaló embereket, a híreseket és a névtelen hősöket.

A kétkötetes Kőszegi történetek és polgárok c. könyv alkotói úgy gondolták, hogy érdemes megosztaniuk az olvasókkal a könyv megírásához kapcsolódó kutatások lépéseit és az alkotás folyamatát.

Ennek eredménye, az Így készült a Kőszegi történetek és polgárok c. könyv.KŐSZEGI TÖRTÉNETEK 

HATÁRESETEK

 • Az a három év például: Ottlik nyomában
 • Városhatár – országhatár
 • A „kis Grác”

ÉRKEZŐK ÉS TÁVOZÓK

 • Ferenc József főherceg
 • Liszt bál a házban
 • Három „császár”

KÜLÖNCÖK

 • A grafológus műhelye
 • A renitens gróf mártíromsága
 • Az angol kémnő
 • Hajek Sári az első magyar színházi rendezőnő, az FBI gyanúsítottja
 • Gróf Erdődy Tamás szárnysegéd kőszegi évei
 • Piactéri titkolt szerelmek
 • A napóleoni háborúk hősei Kőszegen

UTAK ISTENHEZ

 • A krónikás plébános
 • Tóra, istentisztelet, jótékonyság
 • Égig nyúló falak: a Jézus Szíve-templom
 • Katolikus Térfoglalás: A szentháromság szobor
 • Szögletes disznó a kottatárban
 • Templomfoglalók

ISKOLAVÁROS

 • Tanítványok és tanárok
 • Harc az árvák lelkéért
 • Kodály és Kőszeg és Vidéke
 • Tapi bácsi

KIVÁLÓK

 • Juhok genetikája
 • Úri patrióták
 • Kisvárosi világpolgárok
 • Kiért szól a kőszegi harang?
 • A vészkorszak túlélője
 • Kristóf Ágota határátlépései

Forrás- és irodalomjegyzék

KépjegyzékKŐSZEGI POLGÁROK 

A VÁROSBÓL A VILÁGBA

 • Most ezután vigyél engem Kőszegre!
 • Kárpáti Trianonja
 • A szappangyártól az Akadémiáig
 • A fogorvos dzsesszzenész

PORTRÉK

 • A murányi Vénusz
 • Magyar jegyző a Városházán  
 • Egy olasz self-made man
 • A szabadkőműves mecénás
 • Mária Terézia köpönyegéből
 • Kezet fogott Arany Jánossal
 • Világutazó a Chernel utcában

CSATA PAPÍRON

 • Ostromkommentárok
 • Fiktív történelem
 • Kőszegi Rómeó, Júlia és a diákszázad

EMLÉKPONTOK

 • Jellasics öröksége  
 • A cőgerek
 • Horthy Miklós és a kőszegi hősök

KERESZTUTAK

 • Hangzó városi terek
 • A betű helyi emberei
 • Az Úri utca lakói
 • A naplóíró Chernelné
 • A moziba be!
 • Kőszeg a világsajtóban
 • Retro-jövő

Forrás- és irodalomjegyzék

Képjegyzék

Név- és tárgymutató

A könyv megrendelhető az [email protected] email-címen vagy a www.prosperod.hu/katalogusok honlapon!

Árak:

Könyvenként: 2490 HUF

A két kötet együttes vásárlása esetén: 3990 HUF

 

 

 

A könyv szerzőinek rövid életrajza

Mátay Mónika (vezető kutató – FTI-iASK)

 

Bokányi Péter (kutató – FTI-iASK)

 

Mizsei Zoltán (kutató – FTI-IASK)

 

Söptei Imre (levéltáros – Kőszeg)

Trádler Henrietta (történész – )

 

 

 

Interjúk, háttérbeszélgetések:

Magánbeszélgetés Görög Sándorral

 

Kőszegi polgárok – És ami mögötte van – Bokányi Péter irodalomtörténész a kőszegi irodalmárokról

 

Kőszegi polgárok – És ami mögötte van – Bokányi Péter irodalomtörténész a kőszegi diákszázad történetéről

 

Kőszegi polgárok – És ami mögötte van – Beszélgetés Örsiné Szabadváry Krisztinával és Őrsi Gáborral

 

Kőszegi polgárok – És ami mögötte van – Beszélgetés Söptei Imrével a Günser Zeitung c. városi lapról

Korabeli filmhíradó részletek:

Filmhíradó – 1932 augusztus hónap –  Kőszeg ostromának jubileuma és Horthy Miklós látogatása

Filmhíradó – 1945 december hónap – Kiss János altábornagy dísztemetése és holttestének Kőszegre szállítása