A kötet előszavában is hangsúlyozzák, hogy könyvük egyfajta reflexió Erhard Busek és Emil Brix 2018-as, magyarul Közép-Európa újragondolása: Miért Közép-Európában dől el Európa jövője? címmel 2019-ben megjelent könyvére, melyet szintén a Miszlivetz Ferenc vezette kőszegi intézet gondozott. Mielőtt a magyar szerzők művének méltatására rátérünk, érdemes a volt osztrák alkancellárnak és a bécsi Diplomáciai Akadémia igazgatójának könyvét röviden ismertetni, már csak a „magyar szemmel” való megközelítés jobb megértése érdekében is. Újragondolás – írják az osztrák szerzők. Esetükben ez egészen személyesen értendő, hiszen harminc évvel korábban, a rendszerváltozás előestéjén Projekt Mitteleuropa („A Közép-Európa-projekt”) címmel könyvet írtak arról, hogy osztrák nézőpontból mit gondolnak a térség múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Az akkori Közép-Európával kapcsolatos életérzés, értelmiségi attitűd összefűzte a szellem magyar, szlovák, cseh, lengyel embereit, olykor kiegészülve egy-egy horvát, szlovén, osztrák, sőt olasz kortársukkal, és átívelt országhatárokon, politikai rendszereken, sőt, akkor még az országokon belüli politikai nézetkülönbségeken is. Nálunk e közép-európai együttgondolkodásnak talán legfontosabb fóruma a Módos Péter szerkesztette Európai Utas című folyóirat (1990–2009) volt. Busek és Brix a kilencvenes évek elején többször megfordult nálunk, és közös művük annak idején is élénk visszhangra talált. Bába Iván és Kiss Gy. Csaba szintén részt vett az akkori eszmecserében, így akár egy hosszabb elemzést is megérne, miként változott nemcsak a Közép-Európáról való gondolkodás, hanem az egymás gondolataira való reflektálás módja is. Az elmúlt harminc év fejleményei, a politikai közgondolkodás és a szerzők pályafutásának alakulása nyilvánvalóan befolyásolta a térségünkről szóló eszmecserét – sajnos nem feltétlenül a jó irányba.

Prőhle Gergely recenzióját az Országút c. folyóiratban olvashatják