Kutatás és tanulmányok

Indul a SZOCIO-AKCIÓ a Nyugat-Dunántúl régióban

A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete idén 7. alkalommal szervezte meg Nemzetközi KRAFT konferenciáját Kreatív közösségek és hálózataik – a fenntarthatóság nyomában – címmel, ahol kísérő eseményként az Intézet Szocio-Kraft kutatócsoportjának tagjai a Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképző Tudásközpont oktatóival együttműködésben műhelymunkát szerveztek a nyugat-dunántúli régióban szociális szolgáltatást biztosító azon intézmények részére, amelyek felkérést kaptak a kutatócsoport Fenntartható társadalom hatékony és ellenálló szolgáltatók és hálózat által című kutatásban. A kutatás 2021. március – szeptember időszakban kereste meg a régióban fogyatékos személyek számára szolgáltató nappali ellátásokat és a fogyatékos személyek és pszichiátriai beteg emberek számára bentlakást biztosító szociális intézményeket.

A műhelymunka célja volt a regionális szereplőkkel közösen feltárni a szociális terület jelenlegi működési mechanizmusait és az igénybe vevő személyek szükségleteihez illeszkedő minőségi szolgáltatási hálózat kialakításának lehetőségét. A szervezők a műhelymunkát egy olyan, hosszabb távú együttműködés első lépésének szánták, amelyben nemcsak víziót építenek, hanem közösséget, amelyben a régió szakmai közösségének minden tagja megtalálhatja azokat a konkrét lépéseket, amelyeket ő maga megtehet a közös célok elérése érdekében.

A közös gondolkodás során a résztvevők megismerhették a már említett kutatás legfontosabb eredményeit, amelyekből kiválasztottak négy területet, amiket a legfontosabbnak ítéltek, s amellyel kiscsoportokban dolgoztak tovább. Így fókuszba került az alkalmazkodóképesség, a csapatmunka, a kapcsolati háló és az elismerés témája a szolgáltatások hálójában. A műhelymunka második szakaszában a Semmelweis Egyetem Vezetőképző Tudásközpont munkatársai jövőkép formálására buzdították a jelenlévő szakembereket kérdésükkel, hogy milyennek látják szolgáltatásaikat két év múlva ugyanezen a napon. Változást prognosztizáltak a szféra szereplői, amihez elmondásuk szerint együttműködésekre, a vezetői szerep erősödésére, más szakterületek bevonására lehet szükség. A Tudásközpont munkatársai elemzést készítettek az elmúlt két évben, a régióban működő intézmények vezetői által készített projektmunkákból. A jelenlévő szakemberek megismerhették ezen megfogalmazott kihívásokat, nehézségeket, amelyekre a projektmunkákban megoldásokat kerestek és javasoltak.

Az izgalmas beszélgetést követően a műhelymunka résztvevői arról gondolkodtak, hogyan lehetne egy közös platformot és teret képezni a szolgáltatók, a kutatók és az igénybe vevő személyek között annak érdekében, hogy folyamatos véleménycserét biztosítsanak a régióban elérhető szociális szolgáltatásokról, kihívásaikról, problémáikról, valamint jó gyakorlataikról.

A műhelymunka zárásaként elindították a SZOCIO-AKCIÓ elnevezésű kezdeményezést, amely keretén belül minden negyedik hónapban találkoznak a régió szakemberei, szakértői. A célok és keretek lefektetése mellett elsőként az akció „misszióját” fogalmazzák meg.

Csatlakozni a kezdeményezéshez a SZOCIO-AKCIÓ facebook csoporton keresztül lehet.