Kutatás és Tanulmányok

Hasonlóságok és különbözőségek – A zsidóság szerepe és részvétele a polgárosodó Magyarországon – Szakmai workshop

Bass Rezső és családja - Kőszeg

Hasonlóságok és különbözőségek – A zsidóság részvétele a polgárosodásban Magyarország különböző régióiban (Szakmai konferencia)

A “nemzeti modernizációt” a hagyományos (nemesi) társadalom pontosabban annak erős liberális elitje kezdeményezte és tette politikai programmá, ám tényleges megvalósítása az emancipált és gyorsan asszimilálódó zsidó felekezeti kisebbség feladatává lett, melynek gazdasági szerepvállalása, polgárosodása és szellemi újítókészsége a modernizáció sikerének fő vagy szinte egyedüli garanciája. (Karádi Viktor: Zsidóság a jelenkori Közép-Európában BUKSZ,1991 Tavasz 81.)

Időpont: 2020. február 18. kedd 11.00–17.00 óra között

Helyszín: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK) Kőszeg 9730 Chernel u. 16. Zwinger Öregtorony

Koncepció:

Milyen foglalkozási ágakban helyezkedett el az asszimiláns zsidóság? Túlnyomórészt a gazdaság tőkés szektorába, az ipar, a kereskedelem és a bankvilág új ágaiba, és csak a töredékük szerzett földbirtokot. Ezeket az általánosan ismert, már-már sztereotípiává vált téziseket vizsgáljuk meg Magyarország különböző régióira vetítve. Mennyire meghatározó a zsidóság szerepe az ország polgárosodásában? Mennyire támasztják alá, vagy színezik a képet a mikro-kutatások?

Programterv:

11.00 – 11.20 Köszöntő: Miszlivetz Ferenc (főigazgató, FTI-IASK), Pók Attila (kutató, FTI-IASK)

11.20 Zima András: A zsidóság szerepe a gazdasági szerkezetváltásban Magyarországon (bevezető előadás) 30 perc

11.50 Szegő Ágnes: A Heves megyei zsidóság szerepe a megye modernizációjában, 20 perc

12.10 Ábrahám Vera: Zsidó polgárság a szegedi nagyárvíz után, 20 perc

12.30 Hangodi László: A tapolcai zsidóság szerepe a helyi polgárosodásban és urbanizációban (1867-1913), 20 perc

12.50 Balogh István: A zsidóság szerepe Békés megye polgárosodásában, 20 perc

13.10 Katona Attila: A zsidóság integrációjának kérdései Szombathelyen a dualizmus időszakában, 20 perc

13.30 Söptei Imre: A Schey család hatásának nyomai Kőszeg szabad királyi város gazdasági életében (1786-1881), 20 perc

13.50 – 14.50. Kérdések, diszkusszió

15.00 – 16.00 Kávészünet

16.00 – 17.00 Kelbert Krisztina és Olosz Levente iASK ösztöndíjasok kutatási beszámolói

Elnök, moderátor: Szántóné Balázs Edit

Dátum: 2020. február 18. 11.00 – 17.00

Helyszín: Zwinger, Chernel st. 16. 2nd floor

Zsinagůga – Fotů: Ohr Tibor