Kutatás és Tanulmányok

Hankiss Elemér: Európa és a Minótaurosz (Népszabadság, 2014.)

Évszázadokon át úgy tekintettünk Európára, mint a szépséges hajdani föníciai királylányra, „Európára”. Hajlottunk arra, hogy elfelejtsük és megbocsássuk kissé vad kalandját a fehér bikaként megjelenő Zeusszal. Csak gyönyörű arcát láttuk, és nem vettünk tudomást arról, hogy – a mítosz egyik változata szerint – a félelmetes szörnyeteg, a félember-félbika Minótaurosz az ő unokája volt.

Fontos könyv jelent meg a válság szaggatta Európáról. Szerkesztői magyarok, de a kötetben lévő tanulmányok szerzői főleg külföldi tudósok. A könyv – a Jody Jensen és Miszlivetz Ferenc által szerkesztett Reframing Europe’s Future. Challenges and Failures of the European Construction (London: Routledge) – hamarosan magyarul is megjelenik.

A két világháború, a holokauszt, a Gulag és két évszázadnyi kíméletlen gyarmatosítás után ma már hiába takarjuk el a szemünket: Európa arcán kirajzolódnak a szörnyeteg vonásai is. És nem lehet nem észrevennünk a hanyatlás jegyeit s Európa zavaros kapálódzását, hogy kijusson a jelenlegi súlyos válságából.

Hankiss Elemérnek a Népszabadságban megjelent könyvrecenziójának teljes anyagát ITT olvashatják

 

Reframing Europe’s Future : Challenges and Failures of the European Construction 

Szerkesztette: Jody Jensen-Miszlivetz Ferenc

Routledge, London-New York

2015.

267 oldal