Kutatás és Tanulmányok

Hankiss 8van? TALÁLJUK KI…! Tanulmányok Hankiss Elemér tiszteletére

„A Lent és a Fent között létünk

A mindenség rokkáján átforog

S míg holnapjainkat gombolyítja

Szivárványt szőnek rá a gondolatok”

(D. Nagy Judit: H.E. 80. születésnapjára)

„Tíz évvel ezelőtt, Hankiss Elemér nyolcvanadik születésnapjára Hankiss 8van? Találjuk ki! címmel kötetet jelentettünk meg közeli munkatársak, elsősorban az Értékműhely munkájában több-kevesebb rendszerességgel résztvevő kollégáink aktív közreműködésével. Hankiss Elemér szellemi frissessége, közéleti aktivitása nemcsak korára cáfolt rá, de nála jóval fiatalabb kollégáit is zavarba hozta vagy csodálatra késztette. Ennek is köszönhető, hogy a kötet alig tartalmaz műveit összegző, munkásságának egészét méltató írásokat – jelenléte állandó adottság volt; mindennapjaink része volt, hogy Hankiss Elemér ösztönöz, finoman terelget, bátorít minket. Ebben az időben kezdett kibontakozni az Új Reformkor mozgalom, utolsó nagy közéleti kezdeményezése. Népszerű volt, nemcsak közszereplőként, de a magyar tudományos élet berkeiben is. Erről tanúskodik a tíz évvel ezelőtti kötet szerzőinek névsora.

Ebben az évben töltötte volna be a kilencvenediket. Az eltelt évtizedben sok minden változott, 2015-ben létrejött az a szellemi műhely Kőszegen, amelyet annyira hiányolt az Eötvös Collegiumban töltött rövid korszak után, és amelynek hazai létrehozásában és előkészítésében sokat segített. A kőszegi „advanced study” intézet megalapítását egy 2014-es Új Közép-Európa-ösztöndíjprogram alapozta meg, amelynek Hankiss Elemér senior kedvezményezettje, állandó résztvevője volt.

Egy új kutatói kör alakult ki ebben az évben, az ösztöndíjasok közül sokan Kőszegen találkoztak vele először. A Magyar Tudomány felajánlására az ő tanulmányaikból készült összeállítás, amely e kötettel és a Helikon Kiadó Hankiss-emlékkötetével együtt lát napvilágot, s mutatjuk be őket a kőszegi Festetics-palotában helyet talált Hankiss Kutató Archívum megnyitásának alkalmából. Ezek a kötetek és szerzőik sokszínűsége és sokoldalúsága mutatja azt a rendkívüli hatást, amelyet Hankiss Elemér a magyar és részben a nemzetközi tudományos és közéleti gondolkodásra gyakorolt.

Jelen kötet újrakiadását az is indokolja, hogy teljesebbé válhasson ez a kép, amelynek darabkáit még időbe telik megtalálni és összeilleszteni.”

(Miszlivetz Ferenc: Hankiss – 2018; előszó a második kiadáshoz)

 

Kiadó: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete; Savaria University Press Alapítvány

2018 (második, javított kiadás)

308 oldal

ISBN: 978-615-5753-17-6

Ár: 4800 Ft

Kedvezményes ár: 2.400 Ft

Tartalomjegyzék

 

A könyv megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az alábbi LINKRE kattintva. A kötetet postán juttatjuk el, ennek költségei a vásárlót terhelik.

A könyv elérhető a Prospero Internetes Könyváruházban is, a következő linken: https://www.prosperod.hu/katalogus/