Kutatás és Tanulmányok

Földrajz – Társadalomtudomány – Turizmus: elméleti és módszertani áttekintés

Kulcsár László, FTI ösztöndíjas kutató új cikke jelent meg a Földrajzi közlemények című folyóirat 2020. 1. számában.

Absztrakt:

A földrajzi, regionális megközelítés, a hálózatkutatás és a tudományos elemzésben a fenntarthatóságra való összpontosítás erőteljes ösztönzést jelent a tudományágak közötti együttműködéshez. A földrajz, a társadalomtudomány és a turizmus kapcsolatának elméleti áttekintését nyújtva ez a tanulmány megvitatja, hogy a földrajzi, gazdasági és társadalomtudományi ismeretek kombinációja jelentősen hozzájárulhat a turizmus mint tudományos terület fejlődéséhez, és ezen túl is hasznos lehet a központi és a helyi önkormányzatok számára az idegenforgalom fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseikben. A földrajznak régóta hagyománya van más tudományok eredményeinek integrálásában, mind 1990 előtt, mind azt követően. A földrajz, a közgazdaságtan és a társadalomtudományok közötti kölcsönös csere 1990 óta különösen nagy hangsúlyt kap Magyarországon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a „földrajzi elképzelés” elegendő mértékben beépült a multidiszciplináris területre. Manapság ritka az olyan tudományos munka, amelyben a társadalomtudomány és a közgazdaságtan földrajzi megközelítései integrálva lennének. A turizmus talán az elemzés egyik területe, ahol ez a legkönnyebben elérhető. Ezért a jövőben az idegenforgalmi kutatás területén az interdiszciplináris megközelítésekre sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

 

A tanulmány elérhető itt.

 

A szerzőről: