Kutatás és Tanulmányok

Fejérdy Tamás: Beszélő színek

„A legtágabban értelmezett környezetünkből bennünket érő vizuális hatásoknak különösen fontos és egyre erősödő szerepe van a mai világunkban. Ami ugyanakkor nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy magas szintű vizuális kultúra is társulna hozzá. A színek jelentőségének, hatásának kutatása nem új keletű dolog, s a színdinamika mint diszciplína is jelentős kutatási ismereteket, eredményeket tud felmutatni.
Ez a dolgozat azonban nem általában a színekkel, alkalmazásukkal és hatásukkal foglalkozik, hanem csupán egy jól körülhatárolt területtel, az épülethomlokzatok színezésével és azon belül is a mai korból visszatekintve „történeti épületek” kategóriába sorolhatókéval. Szükségesnek látszik azonban már itt, a legelején hangsúlyozni, hogy a történeti épületek szakszerű színezése nem önkényes tervezői vagy megrendelői ízlés függvénye. A színezésnek a történeti hitelességre kell törekednie, ezért az adott korstílus architektonikus rendszere által meghatározott szabályokat kell követnie.
Ez elsősorban azt jelenti, hogy az architektonikusan összetartozó elemeket színezéssel is össze kell fognia, nem szabad széttagolnia – tekintetbe véve azt is, hogy nem minden korstílus élt a többszínűség architektonikus eszközével. Az eklektika (historizmus) például gyakran csupán egyetlen – az elérni kívánt esztétikai hatás elérése szempontjából ugyanakkor jól megválasztott – színt használt. A ma sajnálatos módon nagyon elterjedt, sőt bizonyos értelemben vett módon „népszerű” utólagos szétszínezés nemcsak történelmietlen, de esztétikai szempontból is több mint megkérdőjelezhető. E tanulmány témája több éve, évtizede foglalkoztat, s a mondanivaló lényege posztgraduális oktatás keretében tartott előadásaimban részben már korábban is megfogalmazódott. Ezt a terjedelmében szándékosan rövidre fogott munkát pedig ajánlom mindazoknak, akik számára fontos az esztétikus és történetileg is hiteles épített környezet.” (Előszó)

A szerző saját munkái, kutatásai, tapasztalatai révén olyan ismeretekkel gazdagít bennünket, amelyek segítenek abban, hogy utazásaink közben, de akár saját környezetünkben is értő szemmel élvezhessük a jól megoldott épület-színezéseket, s azt is felismerhessük, ami eddig talán zavart, vagy bizonytalanságban tartott, de megindokolni nem tudtuk volna. (Máté Zsolt, építész)

 

A könyvajánló videóban az alábbi kérésekre kerestük a válaszokat:
– Melyek azok a szakmai szempontok melyek alapján meghatározzák egy-egy műemléki épület homlokzatának színeit?
– Milyen színskálából lehet választani lehet, illetve hány színt szabad használni egy-egy homlokzatnál?
– A magántulajdonban lévő műemléki épületek esetében a tulajdonosnak milyen beleszólási jogai vannak?
– Mennyire maradandóak, időtállóak, illetve mennyire rugalmasak a műemlék felújítási szabályok?

 

183 oldal

Ár: 4.900 Ft

ISBN: 978-615-5742-17-0

A kötet magyar-angol kétnyelvű.

Tartalomjegyzék.

 

A könyv megrendelhető a kiadótól az alábbi LINKEN. A postaköltség a vevőt terheli.

A könyv elérhető a Prospero Internetes Könyváruházban is, a következő linken: https://www.prosperod.hu/katalogus/