Kultúra és örökség

Az iASK várja látogatóit történelmi épületeiben

Örömmel várjuk Önt épületeinkben, a Festetics-palotában, a Sgraffito Házban, a Zwingerben és a Zsinagógában, melyeket a Kőszeg-Kraft program keretében felújítottunk!

A "Kreatív Város - Fenntartható Régió" (Kraft) program egy integrált városi és vidéki fejlesztési koncepció, amely új módszereket keres a kreatív társadalmi energiák felszabadítására és innovatív összekapcsolására. A Kraft koncepció a jövő érdekében már meglévő értékekre támaszkodik, azokat felhasználja és kihasználja. Ennek a koncepciónak az első konkrét fejlesztése és modell példája a Kőszeg városa, amely rendelkezik egyedülálló épített örökséggel, iskolavárosi identitással és hosszú távú kulturális, szakmai és vallási közösségekkel.

ZWINGER ÖREGTORONY NYITVATARTÁS

(Chernel utca 16.)

Kérjük, hívja az alábbi telefonszámot:

 06-94/200-533

 

FESTETICS PALOTA NYITVATARTÁS

(Chernel utca 10.)

Hétfő:10:00-12:00 Hétfő:10:00-12:00
Kedd:10:00-12:00 Kedd:10:00-12:00
Szerda:10:00-12:00 Szerda:10:00-12:00
Csütörtök:10:00-12:00 Csütörtök:10:00-12:00
Péntek:10:00-12:00  Péntek:10:00-12:00
Szombat: Szombat:
Vasárnap: Vasárnap:

SGRAFFITÓS HÁZ NYITVATARTÁS

(Jurisics tér 7.)

 

ZSINAGÓGA NYITVATARTÁS

(Várkör 38.)

Hétfő:10:00-16:00 Hétfő:14:00-18:00
Kedd:10:00-16:00 Kedd:Zárva
Szerda:10:00-16:00 Szerda:Zárva
Csütörtök:10:00-16:00 Csütörtök:14:00-18:00
Péntek:10:00-13:00 Péntek:14:00-18:00
Szombat: Szombat:14:00-18:00
Vasárnap: Vasárnap:14:00-18:00 

Festetics-Chernel Palota

A hajdani városfalat is magába foglaló épület eredete a 16. századig nyúlik vissza. Festetics Imre – az örökléstan, genetika alapvető törvényeinek egyik első felfedezője – 1802-ben vásárolta meg az épületet, amely később házasság révén a Chernel család tulajdonába került. Az államosítást követően az épületben tanácsi szükséglakásokat alakítottak ki.

2017-2018-as műemléki rekonstrukció első ütemében teljes külső és belső felújításra került sor. A műemlék-helyreállítási munka keretében restaurálták a szalonokban a falkutatás során feltárt különlegesen értékes barokk-rokokó falfestéseket, amelyek az épület 1766-1767. évi barokk palotává történő kiépítését követően készültek.

Az épületben a történeti terek és térkapcsolatok említésre méltó zavarása nélkül kaptak helyet az új rendeltetés igényelte kiszolgáló funkciók, azzal a természetességgel, ahogyan azt akár az egykori tulajdonos is tette volna. A felújítás eredményeként Kőszeg városa visszakapta egyik legszebb történelmi épületét, amelynek az FTI-iASK révén a jövője is biztosított az Intézet keretében működő Hankiss Archívum, kutatószobák és közösségi használatú terek létrehozásával, míg a földszinten lévő, korábban istállóként funkcionáló helyiség kiállításoknak ad otthont.

Sgraffitós-ház

A 16. században épült, reneszánsz eredetű Sgraffitós-ház nevét a homlokzatán látható, Magyarországon különlegesnek számító sgraffitó díszítésről kapta. Az olasz eredetű szó többrétegű vakolatdíszítésre utal, amelynek lényege, hogy a homlokzatra két vakolatréteget visznek fel, majd az egyiket az előre meghatározott minta szerint eltávolítják.

A homlokzaton a díszes motívumokon kívül egy latin idézet is olvasható, amely részlet Szent Pál apostolnak a Rómabeliekhez szóló leveléből. A latin nyelvű idézet így hangzik: „Non est volentis, neque currentis sed miserentis dei” – magyarul: „Nem azé, aki akarja, se nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” (1668).

Az épületet a 18-19. században udvari szárnnyal bővítették, és barokk stílusban alakították át a homlokzatát. Az épület teljeskörű felújítására 2017-2018-ban került sor, a belső felújításon kívül a munkák során az épült homlokzatát is restaurálásták.

Az épületben tematikus könyvtár és kutatóhelyek működnek. Hozzáadott értékként padlásterének átalakításával új belső terek jöttek létre, amelyek korszerű kutatóhelyi szolgáltatásokat nyújtanak, megfelelve a 21. századi nemzetközi igényeknek. A tetőtérben kialakított multimédiás terem tanórák és kurzusok, előadások helyszínéül is szolgál.

Zsinagóga

A zsinagóga 1856-ban épült romantikus stílusban Schey Fülöp támogatásával. A második világháborút követően a gazdátlanná vált épület fokozatosan leromlott. Az épület 2016-ra a Magyar Állam tulajdonába került, 2017. végén pedig megkezdődött a felújítás építészeti terveinek elkészítése. Az épület felújítása 2021-ben fejeződött be.

A belső tér helyreállításakor a legfőbb törekvés volt, hogy a lehető legtöbbet megtartsanak a fennmaradt épületből, ezért a falak teljes felületének restaurátori helyreállítására kerül sort a mai elveknek és előírásoknak megfelelő korszerűsítéssel.

E kiemelkedő történeti, építészeti és nem utolsó sorban vallási-kegyeleti jelentőségű épület kis mérete ellenére monumentális hatású. A rabbiházat, iskolát és kertet is magában foglaló teljes körű felújítás és környezeti rehabilitáció a város egy rejtett dimenzióját teszi láthatóvá.

Az épületegyüttes többcélú: kultikus, kulturális, kiállítási, képzési, konferencia-központtá való fejlesztése mind a város lakói, mind a városban tudományos és oktatási intézmények, mind pedig az odalátogatók számára vonzó, különleges többletértéket nyújtó új intézményt hoz létre.

Az Intézet és együttműködő partnerei szervezésében a zsinagóga épületegyüttese kulturális és tudományos programokat kínál az érdeklődőknek, továbbá a zsinagóga kiváló akusztikájával zenei rendezvényeknek is otthont ad.

Jegyek:

Felnőtt: 1000 Ft

Kőszegi lakcímkártya felnőttjegy: 500 Ft

Tanuló: 500 Ft

Nyugdíjas: 500 Ft

Családi (2 felnőtt and 2 gyerek): 2500 Ft

Csoportos (15 személyes) 800 Ft/személy

Zwinger – Öregtorony

A kilencszögletű bástya a város védelmi rendszerének legkorábbinak tartott része, az egykori városfal délnyugati sarokbástyájaként szolgált a háborús időkben, amely feltételezések szerint a 13. századból származik. Mai formáját az 1532. évi török támadás előtt építették ki.

Több funkciót is betöltött az évszázadok során, védelmi szerepe mellett éléskamraként, raktárként és egyes források szerint börtönként is használták a helybeliek. Az épület alsó emeletein élelmet tároltak. A tornyot védelmi szerepének elvesztése után különböző célokra szánták, az 1820-as években felmerült a színházzá alakításának gondolata. A közelmúltig idegenforgalmi, múzeumi célokat szolgált. A pincében, egy 1778-ban készült bálványos szőlőprés található.

A Kraft-program keretében 2015-ben teljeskörű felújítására került sor, amelynek eredményeképpen az épület új, fenntartható funkciókat kapott: a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének kiállítótere, előadások, konferenciák, kulturális események színtere lett. Az új rendeltetés mellett elsődleges szempont volt a történeti, műemléki értékek megőrzése – az így elvégzett munka az ún. integrált szemléletű műemlék-helyreállítás szép példáját eredményezte.