Kutatás és tanulmányok

Egészségügyi és oktatásügyi vonzatok – COVID-19 Workshop az FTI-iASK szervezésében

A COVID-19 megjelenése és terjedése 2020 első félévében olyan kihívások elé állította a különböző szektorok szereplőit, amihez hasonlót az elmúlt száz évben nem tapasztaltunk. Gyorsan és határozottan kellett meghozni olyan intézkedéseket, amelyek sok esetben hátrányos helyzetű, védtelen, vagy kiszolgáltatott csoportokat érintettek, illetve érintenek. Számos jel utal arra, hogy a pandémia nem múlt el, Európa és a világ társadalmai bizonytalanságban élnek, a bizonytalanság pedig várhatóan fokozódni fog.

Minden területnek megvannak az eljárásrendjei, a követendő szabályzatai, protokolljai, de erre a kivételes helyzetre nem voltak válaszok, gyakran improvizálni kellett, és bízni a kutatók és szakemberek tudásában, háttértevékenységében, a kormányzati finanszírozásban bölcsességben, nem kis mértékben a társadalom immunrendszerében, a szolidaritásban.

Számtalan kérdés feszít bennünket, amelyekre nehéz, vagy lehetetlen azonnali választ találni, de az érintettek és felelősséget vállalók eszmecseréje hozzásegíthet a felelősségteljes és hatékony viszonyulás és rugalmas alkalmazkodás optimális módozatainak megtalálásához. A válasz megfogalmazásához mind több információra, pozitív példák megismerésére és elsősorban rezilienciára van szükségünk.

Néhány a rengeteg megválaszolandó kérdések közül:

  • MIÉRT TEKINTHETŐ EURÓPAI ÉS VILÁGVISZONYLATBAN IS SIKERESNEK A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS INÉZMÉNYRENDSZER VÉDEKEZÉSE?
  • MIT KELLENE-LEHETNE JOBBAN CSINÁLNUNK?
  • HOME OFFICE: ÁLDÁS VAGY ÁTOK?
  • KIHASZNÁLJUK-E ÉS JÓL HASZNÁLJUK-E A TECHNIKA NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKET – HA NEM, MIÉRT? MI A TEENDŐ E TÉREN?
  • HOZZÁJÁRULHAT-E A KÜLÖNBÖZŐ TÁRSADALMI CSOPORTOK ÉS INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI JOBB MEGÉRTÉSHEZ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ A PANDÉMIA?
  • VEZETŐK ÉS VEZETETTEK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA: KI KEZDEMÉNYEZ?
  • ERŐSÖDHET-E A TÁRSADALOM ÉS INTÉZMÉNYEINEK TANULÁSI ÉS ALKALMAZKODÓ KÉPESSÉGE AZ ELHÚZÓDÓ BIZONYTALANSÁG ÉS VESZÉLYHELYZET IDEJÉN?

 

Szervező: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

Időpont: 2020. október 2., 09:00-16:00

Helyszín: Zwinger Old Tower, Kőszeg H-9730 Chernel u. 16.

Online előadás blokk: 3 idegen nyelvű, magyar felirattal ellátott előre rögzített előadás bemutatása. Az előadók előre megismerik a többi előadást is, majd ezt követően egy panelvitát folytatnak. Az előadások Facebook-on, majd a panelvita ZOOM felületen követhető, amelyhez meghívót küldünk.

9:00-9:20:       Ortwin Renn, igazgató, IASS, Potsdam /Facebook/ /Youtube/

                              A Covid-19 válság: betekintés a rendszerszintű kockázatok perspektívájába                    

9:20-9:40:       Daniel R. Brooks, senior kutató, FTI-IASK; a Torontói Egyetem professzor emeritusa, evolúcióbiológus /Facebook/ /Youtube/

                              A tökéletes vihar: Klímaváltozás, új felmerülő betegségek és mi, emberek

9:40-10:00:     Magasházi Anikó, kutató, FTI-IASK; nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető /Facebook/ /Youtube/

                             COVID-19 délkelet-ázsiai tapasztalatok

10:00-12:00:   panelbeszélgetés az előadók között

   moderátor: Dr. Jody Jensen, szakmai vezető, FTI- iASK Polányi Központ

12:00-14:00 szünet

14:00-16:00 szakmai egyeztetés az oktatási, egészségügyi, stratégiai szakemberek részvételével a kőszegi, szombathelyi és a budapesti oktatási és szociális intézetek képviseletében.

A beszélgetés ZOOM felületen követhető a meghívottak számára.