Kutatás és tanulmányok

Az iskolai osztályteremben zajló kooperációs tanulás kísérleti vizsgálata

A kutatás célja az iskolai osztályteremben zajló kooperációs tanulás szociálpszichológiai hatásainak kísérleti úton történő vizsgálata. A kooperációra való összpontosítás oka az, hogy kooperatív helyzetekben a cselekvők annak érdekében munkálkodnak, hogy növeljék a cél elérése miatt érzett megelégedettségük esélyeit, mindeközben növelik annak esélyeit is, hogy a velük pozitív kapcsolatban lévő cselekvők szintén elérhessék céljaikat. A kölcsönös segítségnyújtásnak van egy evolúciós hozzáadott értéke, ami éppen fordított a versenyhelyzettel, ahol a cselekvők céljainak elérésére sokkal kisebb esély van a negatív kölcsönös függés miatt. A kutatás során empátia, társadalmi bizalom, pozitív gondolkodás és a kooperatív kommunikációra való készséget mérjük.