Kutatás és tanulmányok

Az FTI-iASK vezetői Moszkvában a RIAS-nál

A Moszkvai Állami Pedagógiai Egyetem Oroszországi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (RIAS) meghívására 2017. április 17-20. között az orosz fővárosban járt Miszlivetz Ferenc, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének főigazgatója, Jody Jensen, az FTI Polányi Központjának vezetője és Csepeli György szociológus, az FTI vezető kutatója, hogy részt vegyenek a RIAS által koordinált tudománypolitikai Jean Monnet projekt nemzetközi konferencián, és szakértőként hozzájáruljanak a projekt eredményeként készülő policy ajánlások megalapozásában.

A moszkvai RIAS és az FTI-iASK csapata

Nem ez az első alkalom, hogy az FTI-iASK főmunkatársai részt vesztnek a RIAS Jean Monnet projekt eseményén: 2016. júliusában Csepeli György dolgozott az orosz diákokkal a Jean Monnet workshopon, 2017. februárjában pedig Bába Iván és Pók Attila professzorok tartottak előadásokat. A RIAS ugyanis – a felsőbbfokú tanulmányok intézetének hagyományos funkcióinak betöltése mellett – a moszkvai pedagógiai egyetem Erasmus+ programjainak kezelője és kezdeményezője: jelenleg két Jean Monnet lezárásához közelednek, s most nyerték el a támogatást a Jean Monnet Centre of Excellence megalapításához és egy hároméves migrációs projekt végrehajtásához. A 2017. április 17-én tartott projektindító találkozón ott volt az iASK képviselője is, hogy a kőszegi intézet szakértői hátterét bevonva komparatív vizsgálatokkal, európai tapasztalatokkal segítsék az ambiciózus képzési terv kidolgozását: hogyan készíthetők fel a pedagógia-szakos hallgatók az országba érkező migránsok és gyermekeik integratív oktatására intézményi és informális, közvetlen és távoktatási formákban.

Erre az „előtörténetre” alapozva folytatott tárgyalásokat Miszlivetz Ferenc főigazgató a Moszkvai Állami Pedagógiai Egyetem (MSPU) rektorhelyettesével, V.P. Dronov akadémikussal, valamint Rustem J. Gubadulinnal, a RIAS igazgatójával. A formálódó együttműködés első lépéseként a két fél a junior és senior kutatók cseréjét tervezi a meglévő ösztöndíj-programok és egyéb események keretében: az iASK főigazgatója máris átadta az intézet meghívását a 2017. évi Nemzetközi Nyári Egyetemre.

Rustem J. Gubadulin, a moszkvai RIAS igazgatója

A lehetséges közös kutatási projekttémák és közös pályázati szándékok között első helyen szerepel a migráció, valamint az egyetemi és globális oktatási reform problémája, Dronov akadémikus mint földrajztudós érdeklődését ugyanakkor azonnal fölkeltette a KRAFT program koncepciója és Oroszországban is alkalmazható gyakorlata. Az együttműködési szándékot a két fél hamarosan keretmegállapodásban rögzíti, a gyakorlati végrehajtást Kiss Ilona, a RIAS munkatársa koordinálja.

Az moszkvai tartózkodás során további fontos szakmai találkozókra is sor került. Ezek közül is kiemelkedik az Oroszországi Nemzetközi Tanácsnál (RIAC) tett látogatás, amely mára az egyik legfontosabb orosz nem-kormányzati szervezet, amely az akadémiai és civil világ, illetve az állami szervek közötti közvetítést és interakciót tekinti fő feladatának. A Tanács ügyvezető igazgatója, Andrej Kortunov nemzetközi szakértő és Miszlivetz Ferenc főigazgató számos közös pontot jelölt meg a két intézmény tevékenységében és képzési programjaiban, egyebek között a migráció- és globalizáció-kutatás, valamint a döntésmegalapozó háttér-kutatások terén, ezért az együttműködés tervezésekor elsősorban a szakértők cseréjére helyezték a hangsúlyt. Andrej Kortunov rendkívül érdekes, gyors elemzést adott Oroszország jelenlegi helyzetéről és a közeljövő várható modernizációs tendenciáiról.

Az iASK vezetőjét fogadta Alekszej Gromiko Európa-szakértő

Az Orosz Tudományos Akadémia Európa Intézetének meghívására Miszlivetz Ferenc főigazgató előadást tartott az Intézet Ljubov Siselina professzor vezette Visegrád Központjában. A Központ munkatársai és aspiránsai elsősorban arra voltak kíváncsiak, miként ítéli meg Miszlivetz professzor a közép-európai régió helyzetét Európában és globális viszonylatokban, mennyiben befolyásolhatja a közeljövő tendenciáit. Az iASK vezetőjét fogadta Alekszej Gromiko Európa-szakértő, az Orosz Tudományos Akadémia levelező tagja, a fennállásának épp 30. évfordulóját ünneplő Európa Intézet főigazgatója. Megbeszélésükön főként a fiatal kutatók cseréjére és az Európa-szakértők képzésében való együttműködés lehetőségeire helyezték a hangsúlyt.

A rövid moszkvai tartózkodás fő eseménye természetesen a Jean Monnet konferencia volt, melyet A közép-európai EU-tagországok és Oroszország tudománypolitikája: közös múlt – közös kihívásokcímmel rendezett a RIAS vezette Jean Monnet projekt-team (№ 2015-0860 / 062-002). A konferencia első plenáris ülését Miszlivecz Ferenc Pathways to The Formulation of New norms, new Knowledge and Future universities: a Black SWAn trajectory? című előadása nyitotta, amely azonnal sok kérdést váltott ki a hallgatóság körében. Gondolatmenetét folytatta Jody Jensen The Social Sciences in a Chaordic Age: A Search for New Meaning and Relevance című, főként a társadalomtudományok paradigmaváltására koncentráló előadása. Csepeli György mindezen tendenciák szociálpszichológiai kontextusát vizsgálta az Acting together c. oktatási kísérletet és elméleti-módszertani hátterét bemutató előadásában, konkrét multimédia tananyagrészletekkel illusztrálva.

A konferencia egyik külön szekciójában a Jean Monnet projekt MA-hallgatókból álló teamje mutatta be a 13 új, 2004 után csatlakozott EU-tagország tudománypolitikai tendenciáit, a tudományos kutatás és finanszírozás intézményrendszerét, eredményeit és problémáit az Európai Bizottság mellett működő Joint Research Centre országjelentései alapján.

A fiatal kutatók a kiterjedt adatbázis alapján óriási kutatómunkával készített összegzései még további elemzésre várnak, hogy a projekt eredményeként kiadandó kötetben már a következtetések, összevetések is megalapozottak legyenek. Ehhez a munkához Miszlivetz Ferenc főigazgató konkrét szakértői segítséget ígért a lelkes fiatal csoportnak.

Az FTI-iASK Jean Monnet professzora, Jody Jensen tartott nagy érdeklődést kiváltó előadást

A kétnapos konferencia záróeseményeként a szervezők a 30 éves jubileumát ünneplő Erasmus programok perspektívájából foglalták össze az elhangzottakat. A Oroszországi Erasmus+ Iroda igazgatóhelyettese, Natalja Akszjonova bevezetője után az FTI-iASK Jean Monnet professzora, Jody Jensen tartott rendkívül nagy érdeklődést kiváltó előadást. A hallgatóságot különösen az ragadta meg, ahogyan a professzor asszony saját, több mint másfél évtizedes, pályázóként, majd szakértőként szerzett személyes tapasztalataira építve osztotta meg a sikeres Jean Monnet-pályázás „titkait”. Elmondta, hogy az évek során ő maga legalább száz oroszországi pályázatot értékelt, s egyre jobb és jobb pályamunkákkal találkozott. Szavai mintegy a konferencia címét is igazolták: a közép- és kelet-európai „közös múlt” s a térség tudományos világa előtt álló „közös kihívások” még intenzívebb kooperációt igényelnek. A konferenciáról részletesen az oroszul tudók ITT olvashatnak.

A moszkvai események Moszkva mellett, a festői orosz környezetben lévő RIAS-kutatóbázison értek véget. Az egyidejűleg 12 kutató fogadására alkalmas, kiválóan felszerelt vendégházban szemináriumi és kutatószobák, hangulatos, kandallós könyvtárszoba – s természetesen nyírfaliget és fenyőerdő várja 3 – 6 és 9 hónapra érkező orosz és külföldi kutatókat. A legközelebbi ösztöndíj-pályázatról az FTI-iASK honlapja is tájékoztatni fogja az érdeklődőket.