Kutatás és tanulmányok

Az Európa Kulturális Fővárosa program eredményeit méri fel az iASK Veszprémben

Háromhetes, 1200 főt érintő nagyszabású felmérés indul február végén Veszprémben, amely a város elmúlt hét évének változásait, kiemelten a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program hatásait kutatja. A 2017-es széleskörű vizsgálatra alapozott reprezentatív kutatás egyik célja, hogy kiderüljön, miképp látják a veszprémiek saját városukat, annak változásait, fejlődését, élhetőségét.

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK) a Kreatív Város – Fenntartható Vidék (Kraft) program keretében kutatja a város-vidék kapcsolatát a kreativitás, az együttműködés és a fenntarthatóság mentén. 2017-ben Veszprémben került sor egy, a programot megalapozó, átfogó felmérésre. Ennek során többek között egy ezerkétszáz fős kérdőíves lakossági felmérés is készült arról, hogy a veszprémiek hogyan látják saját városukat, annak fejlődését, élhetőségét.

A felmérés folytatásaként tavaly a Miniszterelnökség megbízásából elkezdődött a korábbi állapotfelvételhez képest bekövetkezett változások vizsgálata, valamint az Európa Kulturális Fővárosa program lokális hatásait vizsgáló Veszprém Kraft 2024 projekt előkészítése. A kutatás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-vel együttműködve valósul meg. A közvéleménykutatás kérdőívének nemre, korra, városrészre tekintve reprezentatív lakossági lekérdezését a ZRI Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Kft. végzi. A kutatás első ütemében, a következő három hét során 1200 főt keresnek fel személyesen a kérdezőbiztosok Veszprémben. Ezt követően, az adatelemzéssel párhuzamosan a kutatók interjúkat készítenek a kutatás szempontjából releváns személyekkel: városi döntéshozókkal, intézményvezetőkkel, meghatározó közszereplőkkel.

A kutatás eredményeinek elemzése nemcsak Veszprém város arculatának, életterének változásait, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program utóhatásait lesznek képesek feltárni, de a Kraft-program módszertani fejlődéséhez is hasznos adalékul szolgálhatnak.

A kutatás eredményei várhatóan már idén júliusban elkészülnek és megismerhetők lesznek.

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete és a kutatást végzők számítanak a veszprémiek nyitottságára, részvételére, együttműködésére, egyúttal kérik és köszönik a lakosság hozzájárulását a kutatás sikeres lebonyolításához.

Mindig friss információk a VEB2023 EKF-ről elérhetőek a program HONLAPJÁN.