Kutatás és tanulmányok

Az etno-bürokratikus patrimonializmus – Bosznia-Hercegovina politikai rendszere

A tanulmány a demokratikus konszolidációval szemben a nem hivatalos intézményesítés elméletein alapszik, s célja Bosznia-Hercegovina (BH) Dayton, illetve az átmenet utáni politikai rendszerének fogalmi meghatározása.

A tanulmány strukturális megközelítést alkalmaz a politikai rendszer kialakítása kapcsán, illetve azon intézményesített szabályok vonatkozásában, amelyek a politikai hatalmi központ és a társadalom szélesebb körei közötti viszonyt formálják.

A tanulmány első felében a Bosznia-Hercegovinában végbemenő átmenet első és a második hullámának specifikumaira tér ki, illetve megnevezi az érintett szereplőket, ezzel megteremti az utólagos elemzés feltételeit. A tanulmány második felében Bosznia-Hercegovina társadalmi-politikai szférájában uralkodó etnonemzeti hegemóniát elemzi, illetve vizsgálja a bürokratikus rendszer fontosságát és annak patrimoniális mivoltát, amely az úgynevezett etno-bürokratikus patrimonializmus (EBP) létrejöttéért felel. A tanulmány záró részében az elemzést kiegészíti a civil társadalom nem hivatalosan intézményesített rendszeren belüli fejlődésének lehetőségeit és realitásait. Mindezek leginkább érzékelhető formája a védett állam és az önkényes hatalom hiánya.”

 

Igor Stipic (FTI-iASK kutató) írásának egészét ITT olvashatja el!