Kutatás és Tanulmányok

A művelés alól kivont területek és a talajfedés kapcsolatának vizsgálata közigazgatási adatok és távérzékelt információk alapján

A cikk Tóth Gergely főigazgató helyettes közreműködésével íródott és a Modern Geográfia című folyóirat 17. évfolyamának 3. számában jelent meg 2022-ben.

 

Absztrakt:

A városi területek terjeszkedése, az ipari és infrastrukturális fejlesztések következménye, hogy az érintett területeken jelentős mennyiségű talajfelszín semmisül meg a talajok leburkolásával. Magyarországon jelenleg nincs olyan egységes adatbázis, amely bemutatná, milyen tendenciák tapasztalhatók a kivonásokhoz köthető talajfedések miatti talajdegradációt illetően. A távérzékelt adatok elterjedésével azonban már műholdfelvételekből származtatott adatokból is értékes információkat nyerhetünk. Jelen munka célja, hogy megvizsgáljuk a művelés alól kivont területek hivatalokban nyilvántartott adatai és a talajfedésről távérzékeléssel nyerhető adatok közötti kapcsolatot. Ehhez a Zala Megyei Kormányhivatal, valamint a LANDSUPPORT döntéstámogató rendszer adatait használtuk fel a Zalaegerszegi járást vizsgálva. Utóbbiak a kormányhivatalból gyűjtött adatokkal erős korrelációt mutattak, ami a kivonásokhoz kapcsolódó talajfedések
jelzésének megbízhatóságára utal. Mivel a Kormányhivatalból gyűjtött adatok a kivonások összterületét, a LANDSUPPORT-adatok pedig a talajfedést mutatják, ezért vizsgálni tudtuk a kivont területek beépítésének arányát, ami a vizsgált területen 66%-os értéket mutatott.

 

Kulcsszavak: talajdegradáció, talajfedés, talaj monitoring, távérzékelés

 

Teljes szöveggel magyarul ITT olvasható.