Kutatás és Tanulmányok

A hallgatói mobilitás vizsgálata gazdasághálózati módszerekkel

Kosztyán Zsolt Tibor és Neumanné Virág Ildikó, FTI ösztöndíjas kutatók közreműködésével készített cikk megjelent a Statisztikai Szemle című folyóirat 2019/11. számában.

Absztrakt

A felsőoktatásba jelentkezők, valamint a frissdiplomások mobilitásának tényezőit számos tanulmány vizsgálta, azonban azok elsősorban kérdőíves vizsgálatokon alapultak. Az Oktatási Hivatal létrehozta a pályakövetési rendszert, amely lehetővé teszi, hogy egy felsőoktatásba jelentkező hallgatót, majd frissdiplomást végigkövessünk a születési helyétől az általa választott felsőoktatási intézményen keresztül egészen a munkahelyéig. A szerzők erre az értékes adatbázisra építve, a kvantitatív társadalomtudományi elemzésekben széles körben használt két módszer, a gravitációs modellek és a társadalmi hálók elemzésének egyesítésével vizsgálják, hogy a felsőoktatásba való bekerülés, a továbbtanulás milyen földrajzi mobilitást eredményez.

Tárgyszavak: földrajzi mobilitás, jelentkezési preferenciák, gravitációs modell.

 

A cikk teljes szöveggel olvasható itt.