Kutatás és tanulmányok

50+ év vízgazdálkodása és vízgarázdálkodása, nemzetközi nagy folyók példáin

Hidrológiai Közlöny 2023/3-as számában megjelent Bogárdi János professzor, állandó FTI kutató székfoglaló beszédének írott változata, mely a Magyar Hidrológiai Társaság külföldi tiszteleti tagjává avatása alkalmából hangzott el.

 

Kivonat

A jelen közlemény Bogárdi János a Magyar Hidrológiai Társaság külföldi tiszteleti tagjává avatása alkalmából tartott székfoglaló előadásának írásos, szerkesztett változata. A tanulmány áttekinti azokat a legégetőbb – társadalmi és vízügyi – kihívásokat, amelyekkel az emberiség jelenleg szembesül. Ebből a perspektívából és az állandóan változó társadalmi igényeket és értékrendszereket figyelembe véve hét nagy, határokon átnyúló vízgyűjtő területről (Rajna, Duna, Volga, Aral-tó, Mekong, Nílus és Zambézi) származó példák kerülnek bemutatásra, elemezve történelmi vízgazdálkodásukat és a vízgarázdálkodási eseteket. A továbbiakban a jelenlegi fejlődés és környezeti változások irányával összefüggő veszélyek és lehetőségek kerülnek áttekintésre. Végül a tanulmány a Globális Vízrendszer Projekt Globális Vízgyűjtő Kezdeményezése által végzett kérdőíves vizsgálatokat foglalja össze, amelyek rávilágítanak a nemzetközi diskurzus és a gyakorlati vízgazdálkodás valósága közötti eltérésekre a nagy vízgyűjtők menedzsmentjében felhasznált módszerek és fontosnak ítélt kérdések esetében. Néhány következtetés, illetve a nemzetközi diskurzus és a fenntartható vízkészletgazdálkodás jövője közötti eltérések orvoslásával kapcsolatos ajánlás zárja a közleményt.

 

Kulcsszavak: Vízgazdálkodás, vízgarázdálkodás, kihívások, vízügyi diskurzus, határokon átlépő vízgyűjtők, nagy folyók

 

A teljes szövegű cikk elérhető ITT.