About Us

Kisőrsi Zsófia

Kisőrsi Zsófia 2011-ben kezdte el a tanulmányait az ELTE BTK történelem alapszakján, 2014-ben történelem mesterszakon folytatta a képzést. A doktori tanulmányait Atelier Doktori Programban magyar állami ösztöndíjasként 2016-ban kezdte el. Alap és mesterszakos konzulense Prof. Dr. Varga Zsuzsanna (DSc) volt, akinek a támogatásával már 2012-ben elkezdett az államszocializmus ingázóinak társadalmi helyzetével és megítélésével foglalkozni. Kutatásainak első eredményét 2013-ban tette közzé. Azóta tizenegy publikációja jelent meg a témában, egy angol nyelven. Az elmúlt két évben tudománynépszerűsítő cikkek írására koncentrált. Kisőrsi Zsófia 2013-tól aktív előadója hazai és nemzetközi társadalomtörténeti konferenciáknak. Rendszeres résztvevője a Hajnal István Társadalomtörténeti Egyesület évente megrendezésre kerülő konferenciáinak is, valamint tudománynépszerűsítő előadásokon és kerekasztal-beszélgetéseken is szívesen részt vesz. Kisőrsi Zsófia már alapszakos hallgatóként 2013-ban elnyerte a Köztársasági Ösztöndíjat, majd alap- és mesterszakos hallgatóként háromszor részesült az ELTE BTK HÖK Tudományos Ösztöndíjában, és egyszer az ELTE EHÖK Tudományos Eredmények Alapján Adható Ösztöndíjban. Mesterszakos hallgatóként Erasmus+ Ösztöndíjjal egy fél évet a berlini Humboldt Egyetemen Global History mesterszakján hallgatott. Kisőrsi Zsófia PhD tanulmányai alatt három alkalommal nyerte el az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját. Kisőrsi Zsófia már nagyon fiatalon, doktori tanulmányainak megkezdésekor lehetőséget kapott arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémián kutatóként dolgozhasson. Ahol három évig volt a Politikatudományi Intézet tudományos segéd-munkatársa, konzulense, Prof. Dr. Valuch Tibor (DSc) által vezetett Rework OTKA kutatócsoport tagjaként. Az államszocializmus ingázóinak társadalmi helyzete és megítélése (1958-1990) című PhD disszertációját 2021. szeptember 24-én summa cum laude minősítéssel védte meg, témavezetője Prof. Dr. Valuch Tibor volt.