Research & Studies

Megőrzők

Az utóbbi félévben többször is hosszan beszélgettem a Koppenhágai Jövőkutató Intézet vezető munkatársával Bogi Eliasennel, aki a Futureproofing Healthcare platform szakértője is. Koppenhága és annak Svédországba is átnyúló régiója ma az egészségügyi fejlesztések egyik világszerte meghatározó központja, az úgy nevezett Medicon Valley. Biotechnológiai, orvostechnológia, egészség-informatikai vállalkozások ezrei, egyetemi központok, gyógyszergyárak, innovációs központok fejlesztik az újabb és újabb megoldásokat, amelyek egyre inkább személyre szabott, széles körben elérhető egészségszolgáltatások tesznek lehetővé. Mindebben a digitalizációnak, az új adatgyűjtési és adatintegrációs, valamint számítási, elemzési módszereknek meghatározó szerepe van.

A kutatási eredményeink tükrében egyetértettünk abban, hogy a technológiai fejlesztéseknek és az egészségügyet is gyökeresen átalakító digitális transzformációnak köszönhetően ma már sokkal szélesebb értelmezést kell adni az egészséggel való foglalkozásnak, a kórházakon jóval túlnyúlva az egész társadalom egészségének támogatását kell szem előtt tartani. Ahhoz, hogy javuljanak az életkilátások és növekedjen a minőségben eltöltött életévek száma, fenntartható egészségügyi rendszereket kell kialakítanunk az egészségmegőrzés, a megelőzés, a rehabilitáció, a gondozás és az egészségmenedzsment optimalizálásával – a meglévő erőforrások hatékony elosztása mellett. Mindez életre hívja a valós életből gyűjtött, digitalizált adatokkal végzett elemzések és az ezekre alapozott javaslattevő algoritmusok alkalmazását.

A kezelések eredményessége javításának alapja az elektronikus adatgyűjtés és az adatelemzés fejlesztése. Egy hazai szakértői egyeztetésen a meghívottak a következetes és valós adatszolgáltatáshoz kötött intézményi finanszírozást tartották a leginkább megvalósíthatónak, egy kifejezetten egészségügyi adatrögzítésre képzett munkatárs által. A visszajelzés és így a kezelési folyamatok pontos menedzselése érdekében az orvosok és intézményvezetők azt is várják, hogy az adatszolgáltatásért cserébe a beküldött adatokat elemezve kapják vissza. Az adatok rendszerezett gyűjtése, kezelése és több adatbázis integrálásával végzett elemzések a megvalósításuk esetén óriási segítséget és támogatást adnak a kezelések pontosságának és sikerességének javításához. A kezelési adatokat a jelenlegi gyakorlatnál szélesebb körben érdemes hozzáférhetővé tenni, hangsúlyt kapott, hogy a közjó, az eredményesség javítása és az egészségügyi megoldások fejlesztésének érdekében a titoktartás jelentőségét hátrébb kell sorolni.

Eliasen ezen a szakértői egyeztetésen a platform adatai alapján regionális összehasonlításban elemezte a magyar egészségügy helyzetét. Magyarország az általános egészségügyi helyzetét tekintve a 3. helyen áll a visegrádi négyek országai között, az összes EU országgal összehasonlítva pedig a rangsor végén. A felzárkózás egyik záloga, hogy Magyarország külön forrást allokáljon a megelőzésre és az egészségértés javítására, hiszen az elemzések szerint az egészségmegőrzésbe befektetett pénz tizennégyszeresen!!! térül meg. A megvalósítás során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a magyar lakosság nagyobb része – a mérések szerint mintegy kétharmada – képes tenni saját egészségéért, míg a kisebb része jelentős, átfogó közös szociális és egészségügyi támogatást igényel. Mindkét nagy csoportnak a mostanitól jelentősen eltérő támogatást biztosítanunk az egészségük megőrzésük és javításuk érdekében. A tenni tudóknak ügyfélbarátabb megoldásokat, a leszakadóknak nagyon erős integrált személyes támogatást.

Lantos Zoltán, KRAFT Társadalmi Innováció