Research & Studies

Társadalmi innováció a pannon városokban I.

“Értékes tanulmánnyal gazdagodott a terület-, város- és közösségfejlesztéssel foglalkozó szakirodalom, és napi munkájukhoz komoly segítséget kapnak a komplex fejlesztési koncepciók érdekgazdái és érintettjei, mert a szerző nem csak összefoglalja benne saját, felsőoktatási kutató-teamekben végzett két évtizedes munkájának eredményeit, hanem közreműködőként bemutatja a Pannon térségben megvalósított innovatív projekteket, és következtetések levonásával adaptálható mintákat vázol fel rugalmas partnerségi hálók létrehozásához.

 

 

Nagy Judit empirikus vizsgálatokra alapozva, meggyőzően érvel a mellett, hogy a pannon városok történelmi tapasztalatuk, kultúrájuk, innovációs készségük, és hálózati kapcsolataik alapján ideális környezetet jelentenek a pannon térség felemelkedéséhez. Potenciálisan megvan ehhez az a szimbolikus tőkéjük, képességük, mellyel a térség immateriális tőkeformáit fizikai tőke-javakká tudják formálni, generálni tudják a térség versenyképességének erősödését.

A tanulmány a térség szimbolikus tőkéjét „pannon genius”- ként nevesíti hivatkozással korábbi forrásokra. Részletesen foglalkozik a szimbolikus területi tőkének a jelentésével és a lokális társadalmat integráló szerepével. Értékorientációs felmérések, konferenciák, „best practice” prezentációk alapján mozaikszerűen rajzolódnak ki azok a fontos tartalmi és vizuális identitás-elemek, amelyekre a tudatos tervezéssel felépíthető a pannon brand – állítja hitelesen és hihetően a szerző, aki a 90-es évektől, a kommunikációs és a PR képzések indulásától kezdve főiskolai, egyetemi oktató és a K+F projektek egyik legelismertebb szakértője.”

Részlet Dr. Nyárády Gáborné (BGE KKK) által írt fülszövegből

 

Nagy Judit

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete : Kőszeg, 2017. 170 p.

ISBN: 978-615-80529-9-3

Nyelv: Magyar

Ár: 2400 Ft