Research & Studies

Miszlivetz Ferenc Vas megyei Prima díjban részesült (sajtóválogatás)

Miszlivetz Ferenc Vas megyei Prima díjban részesült
Sajtóválogatás

 

Kiosztották a megyei Prima díjakat

2009. november. 05. csütörtök
Szerző: Varga Nóra

A Jurisics vár lovagterme zsúfolásig megtelt csütörtökön délután. Az idei prima-jelöltek, az egykori primák, a díj támogatói, a díj összegét biztosító vállalkozók, a VOSZ országos vezetőségének a tagjai, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma, országgyűlési képviselők és a megye városainak polgármesterei is képviseltették magukat a díjátadó ünnepségen.

A Prima Primissima országos díjakat 2003 óta adja át a Demján Sándor által létrehozott alapítvány. A díj, amelyet a vállalkozók adományoznak a kultúra és a tudomány legjobbjainak, népszerűsége elindítása óta óriási.

A Prima Primissima 2005-ben területi Prima-díjakkal egészült ki. A magyar szellemi élet, a kultúra, a tudomány és a művészet képviselőinek támogatásába már tavaly tizenöt megye kapcsolódott be, ebben az évben pedig mind a tizenkilenc megyében kiosztják a megyei Prima díjakat.

A Vas Megyei Prima-díj átadásához a kezdetektől csatlakoztak Vas megye vállalkozói is. A rendezvényt a VOSZ megyei szervezete a Vas Megyei Takarékszövetkezetekkel közösen szervezi meg évek óta. Kiemelt támogató még Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Ipkovich György, Szombathely polgármestere, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének megyei szervezete, valamint a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Újdonság, hogy idén Jubileumi Prima-díjat is kiosztottak. Az előző évekhez hasonlóan közönségdíjasra is szavazhattak olvasóink lapunk internetes oldalán, valamint az újságban megjelent szavazólapon.

Prof. dr. Miszlivetz Ferenc jubileumi Prima-díjat vehetett át, a közönségtől pedig dr. Lazáry Györgyné kapta a legtöbb szavazatot.

Forrás: http://vasnepe.hu/cimlapon/20091105_prima_primissima_vasi_dijazottak

Vas Megyei Prima Dijak 2009: Jelöltek, nyertesek, fotók a díjki-osztóról

Szerző: J.A.
2009.11.05 21:58

Ötödik alkalommal kerültek kiosztásara a Prima Primissima területi díjai. A Vas megyei „Primák” csütörtökön délután Kőszegen, egy háromórás díjkiosztó ünnepség keretében vehették át az oklevelet és a díjjal járó egymillió forintot. Jelöltek, díjazottak, fotógaléria az ünnepségről.

Kőszeg immár második alkalommal rendezi meg a megyei Prima-díjak kiosztását. A díj a Demján Sándor által 2003-ban elindított Prima Primissima országos díjak területi kiegészítései, melyek 2005-től találnak gazdára.

Mivel a díjazottak jellemzően szakterületük legismertebb, legnépszerűbb képviselői közül kerülnek ki, a díjkiosztót minden évben meglehetősen nagy közfigyelem kíséri, mind országosan, mind helyi szinten.

Így aztán természetes, hogy csütörtök délután – megyei politikusokkal, ismert közéleti személyiségekkel, családtagokkal, ismerősökkel és érdeklődőkkel – teljesen megtelt a Jurisics-vár lovagterme, hogy a megjelentek – ebben a formában talán először– a rendezvény előtt meghallgassák Vas megye himnuszát (Szigeti István szerzeménye).

A mindegy három órán át tartó díjkiosztó ünnepségen – a helyi amatőr művészek mellett – egy József Attila-vers (Balga költő) megidézésével fellépett Jordán Tamás, a Weöres Sándor Színház igazgatója is.

Bevezető beszédében Szőnye József, a VOSZ megyei elnöke és a vasi rendezvény motorja abbéli meggyőződését fejezte ki, megyei Prima-díjak hozzájárulnak ahhoz, hogy Vas megye közélete szebb, jobb és együttműködőbb legyen.

Ebben – tesszük hozzá – nincs okunk kételkedni, egyrészt mert jelöltek névsora önmagában impozáns, másrészt a díjkiosztó hangulatát is az összetartozás, az egészséges lokálpatriotizmus szelleme hatotta át. A délutánnak számos meghitt, felemelő pillanata is volt, ami – valljuk be – nem nagyon jellemzi a hasonló, országos eseményeket.

Jubileumi Díjazott

Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc az MTA doktora, szociológus, tanszékvezető egyetemi tanár

Forrás: http://www.alon.hu/index.php/article/articleview/9025/1/5/

Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc

A Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézetének tudományos főmunkatársa; a Nyugat-magyarországi Egyetem Társadalomtudományok, Nemzetközi és Európa-tanulmányok Intézetének igazgatója, a kőszegi Európai Egyetemi Intézet vezetője, a Bolognai Egyetem MIREES (Közép-európai) programjának rendes tanára

1982-ben az MTA Szociológiai Kutatóintézet munkatársa, 1983-84 között a Sussex-i Egyetemen ösztöndíjas, 1989-ben a Mac Arthur Alapítvány ösztöndíjasaként a Berkeley és Harvard Egyetemeken kutatott. 1980-ban lett a Fejlődés-tanulmányok című sorozat szerkesztője. A szabad Kezdeményezések Hálózata, a Kelet-Nyugat Párbeszéd Kör alapító tagja, a Duna-alapítvány kuratóriumának tagja volt. 1990-ben az Európa Kutató Központ egyik megalapítója, kutatási programigazgató. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola szociológia tanszékvezetője, 1996-tól főiskolai tanár és az MTA Szociológiai Kutatóintézet főmunkatársa. 1991-95 között a Demokratikus Charta szóvivője. 1993-ban kezdeményezi a Savaria Egyetemi Kiadó, 1994-ben a kőszegi Európa-ház megalapítását, 1997-től részt vesz az első hazai Európa-tanulmányok interdiszciplináris egyetemi szak kidolgozásában, majd Európai Doktori Központot alapít. 1997-től Jean Monnet Professzor, 1998-ban a főiskolán az Európa-tanulmányi Központ létrehozásának vezetője lesz. Az általa vezetett intézet 2001-ben elnyeri az Európai Bizottság Jean Monnet European Centre of Excellence kitüntető címet.

Kutatási területe: civil társadalom, társadalmi mozgalmak, demokratizálódás Kelet-Közép-Európában, kelet-európai nacionalizmusok, az európai integráció. Számos könyv és tanulmány szerzője szakterületén.

A szociológiai tudomány kandidátusa (1994); akadémiai doktor (2005).

Az európai integráció és a civil társadalom terén végzett kutatásaiért 2005-ben megkapja a a Magyar Köztársaság lovagkeresztje kitüntetést.

„Új iskola a határon” címmel egy Phare CBC és egy Interreg határon átnyúló európai uniós projekt gazdája, melyet a Kőszegi Európai Egyetemi Intézet kialakítása ügyében kezdeményezett.

2009-től a Norvég Alap támogatásával létrejött Kulturális örökségmenedzsment és fenntartható fejlődés elnevezésű képzés elindítója Kőszegen.